Tiskové zprávy

Humanitární akce v rámci Bambiriády 2009 pomůže škole v kosovské obci

(Tisková zpráva)

Bambiriáda(PRAHA 2. června 2009) – Základní škola v kosovské obci Šajkovac je cílem humanitární zásilky odeslané z České republiky v rámci doprovodných akcí letošní Bambiriády. Zásilku v ceně zhruba 100 000 korun tvoří vybavení a učební pomůcky, které mají zlepšit možnosti výuky místních žáků a žákyň. Jde jednak o „klasické“ školní vybavení a potřeby, a jednak o počítačovou sestavu s tiskárnou. Přepravu daru věnovaného kosovské škole zajistila Armáda ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), organizátorkou celé Bambiriády.

„Jsem ráda, že jsme v rámci Bambiriády 2009 mohli i tímto způsobem naplnit motto letošního ročníku – Nás se to týká – a pomohli jsme alespoň částečně zlepšit studijní podmínky kosovských dětí,“ podotýká k humanitární akci projektová manažerka Bambiriády Blanka Lišková. Symbolický šek, za nímž se skrývá materiální pomoc odeslaná do Šajkovace, předají 1. zástupci náčelníka Generálního štábu generálmajorovi Ing. Josefu Prokšovi předseda ČRDM Aleš Sedláček spolu s jednatelem firmy Ofiice-centrum Tomášem Liškou. Šek bude předán 4. června při slavnostním zahájení Bambiriády 2009 v Praze na Střeleckém ostrově.

Firma Office-centrum, jež se stala hlavním partnerem humanitární akce, zajistila kompletní vybavení třídy lavicemi, židlemi, katedrou, tabulí a „obyčejnými“ školními potřebami, jako jsou sešity, tužky, pastelky, vodové barvy a štětce. Česká rada dětí a mládeže zase přispěla již zmíněným počítačovým vybavením, a to i díky sbírce, kterou vyhlásila mezi svými členskými sdruženími. Ke sbírce se vedle ČRDM připojily Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK), Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Národní parlament dětí a mládeže (NPDM), Středočeská krajská organizace Pionýra a Salesiánské hnutí mládeže.

Nápad zorganizovat lidumilnou akci ve prospěch některé z kosovských škol se zrodil již po loňské Bambiriádě během vyhodnocování spolupráce AČR a ČRDM. Šajkovac jako vhodné místo, kam adresovat takový dar, vytipoval tehdejší velitel 13. kontingentu pplk. Ing. Jiří Roček. Uvedl tehdy mj., že šajkovacké děti znají počítač pouze z obrázku – a pokud by nějaký dostali, splnil by se tím jejich velký sen.

Česká rada dětí a mládeže jako pořadatelka Bambiriády spolupracuje s Armádou ČR již jedenáctým rokem a letošní humanitární akcí se tato kooperace opět prohloubila.

Další informace lze nalézt na adresách www.bambiriada.cz a www.adam.cz.

Kontakt:
Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Projektová manažerka Bambiriády: Blanka Lišková, e-mail: blanka@adam.cz
Manažerka komunikace a PR ČRDM: Lucie Celbová, e-mail: lucie.celbova@crdm.cz

Napsal: admin