Tiskové zprávy

Odstartoval pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN

Mladé delegátky za ČR v OSN (foto archiv delegátek)

Jeho průběh očima vybraných kandidátek můžete sledovat na sociálních sítích

(PRAHA 6. 10. 2016) – Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě World Programme of Action for Youth realizují během října pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN.

Po důkladném posouzení všech přihlášek příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z Česka v rámci aktivit OSN dostaly dvě uchazečky: Zuzana Vuová (25 let) a Petra Bezděková (23 let). Jejich dosavadní zkušenosti, aktivní zájem o diplomacii s důrazem na problematiku lidských práv a jasné životní hodnoty byly výmluvné už v životopisech. Na náročných osobních pohovorech navíc prokázaly potřebné nadšení, výborné jazykové schopnosti a chuť do další spolupráce a kontaktů se svými následovníky.

Začátkem října obě mladé kandidátky odletěli na několikatýdenní pobyt v New Yorku, kde se účastní na podzimním zasedání Valného shromáždění OSN a spolupráce se Stálou misí ČR při OSN, především na lidskoprávní agendě. Dle možností také na Agendě 2030 – udržitelný rozvoj.

Celý průběh pobytu mladých delegátek můžete sledovat na sociálních sítích

Hlavním komunikačním kanálem pro prezentaci projektu je facebooková stránka „OSN mladí delegáti ČR“.

Najdete zde zprávy z jednání, i ze zákulisí OSN. Dozvíte se, jak Zuzana a Petra tráví v N.Y. volný čas. Nebudou chybět jejich úspěchy, těžkosti, příležitosti, sdílení článků, rozhovorů, postřehů…

 Twitter

https://twitter.com/UNYouthCZ

https://twitter.com/petra_bezdekova

https://twitter.com/zuzana_vuova

Obsah na twitteru bude více formální. Různé komentáře, postřehy, ostatní OSN delegáti a jejich přínos.

Instagram

https://www.instagram.com/mladidelegatiosn/

Instagram přinese osobnější fotky, zážitky, motivace dalších mladých lidí k zapojování, šíření vlastního poznání.

První dojmy delegátek jsou optimistické

„Již jsme se hezky v New Yorku zabydlely a dnes se účastníme několika akcí, včetně zahajovacího ceremoniálu Třetího výboru Valného shromáždění,“ píše Zuzana Vuová. A pokračuje: „Náš proslov, který jsme napsaly super ‚last-minute‘, byl schválen Stálou misi jako výborný, a to jak po jazykové, tak obsahové stránce. Hovořit budeme o výzvách, kterým čelí mládež v oblasti školství, zaměstnání, participace v občanském životě, také o diskriminaci,“ dodává mladá delegátka.

Připomeňme si cíle pilotní fáze programu

  1. Podpora participace mladých lidí a strukturovaného dialogu mládeže na globální úrovni.
  2. Kvalitní možnost dalšího vzdělávání pro mladé delegáty.
  3. Rozšíření možnosti mladých lidí ovlivňovat chod institucí a navázání nových kontaktů mezi zástupci mládeže a institucemi.
  4. Spolupráce mladých delegátů do OSN na globální, české a evropské úrovni.
  5. Pilotní testování a nastavení dlouhodobého programu mladých delegátů z ČR do OSN.

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže. #CRDM

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku