Tiskové zprávy

Peníze z emisních povolenek potřebujeme na pomoc lidem i krajině v klimatické krizi, ne je rozpustit v rozpočtu

Peníze – koruny (foto Shutterstock)

Ve středu 27. září 2023 zaslaly nevládní organizace Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a energetiku a sítě organizací Česká rada dětí a mládeže, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Klimatická koalice, Platforma pro sociální bydlení, Transparency International a Zelený kruh společný otevřený dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž žádají cílené a transparentní využití výnosů z aukcí emisních povolenek na řešení problémů, které přináší klimatická krize.

Výnosy z aukcí povolenek v odhadované výši až 300 miliard korun do roku 2030 jsou evropskou směrnicí určeny k financování snižování emisí a na boj se změnou klimatu. Jsou tak příležitostí pro strategické investice do modernizace energetiky, zvyšování odolnosti proti zvyšování cen energií či adaptace krajiny na změnu klimatu. V souvislosti s přípravou státního rozpočtu na příští rok však vládní kabinet místo toho hledá stávající výdaje státního rozpočtu, které by mohly být označeny za klimatické a pokryty z tohoto zdroje.

Vláda navíc k procesu nepřistupuje transparentně a nevede o tomto plánu s veřejností, obcemi ani podnikatelským sektorem dialog. Nynějším nastavením na příští rok přitom může ukotvit praxi rozpuštění těchto mimořádných příjmů v rozpočtu i v dalších letech. Nevládní organizace proto vyzývají premiéra k otevřené debatě a využití peněz na jasné strategické priority místo vylepšování bilance rozpočtu.

„Česko má k dispozici stovky miliard na pomoc domácnostem při snižování spotřeby energií i paliv stejně jako na zvýšení odolnosti naší krajiny i sociálních a zdravotních služeb proti přicházející klimatické krizi. Místo jejich jasného zacílení na priority ale vláda zvolila cestu zalepení rozpočtu. To opravdu nejsou strategické investice s vizí, o kterých mluvil v září premiér Petr Fiala,” uvedl Ondřej Pašek, expert na energetiku a ekonomiku Hnutí DUHA.

„Klimatická změna představuje celospolečenskou výzvu. I proto by měla vláda otevřeně zapojovat občany do debaty, jak ji zvládnout a řešit. Účast veřejnosti může nejen zmenšit riziko zneužití finančních prostředků, ale především zvýšit pravděpodobnost, že budou investovány účelně,“ vysvětluje Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře Transparency International„V řadě zemí dialog o využití klimatických financí podpořil debatu o modernizaci země, posílil zapojení obyvatel do věcí veřejných nebo pomohl zmírnit obavy sociálně zranitelnějších skupin z nadcházející transformace. Bylo by skvělé, kdyby se těmito příklady inspirovala i česká vláda,“ dodává.

„Jsme přesvědčeni, že investice do posilování odolnosti mladé generace jsou správné. Mladí lidé ponesou dopady klimatické změny v budoucnu, potřebujeme je proto připravit, aby ji dokázali zvládnout. K tomu patří nejen zlepšení výuky a výchovy, ale také investice do infrastruktury pro nevládní organizace, které jsou právě v této oblasti velmi aktivní,“ doplňuje Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže.

Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení, pak uvedla: Téma sociální transformace propojuje nutnost změny přístupu ke krajině, zdrojům i lidem. Veřejné bytové a sociální politiky jsou pak klíčové pro systémová řešení předcházení i snižování bytové nouze. Peníze z emisních povolenek potřebujeme investovat do bydlení s nízkou spotřebou energie a politická rozhodnutí zacílit na potřebné domácnosti. Připomínám, že v Česku žije až 1 300 000 lidí, kteří se nyní potýkají s nějakými problémy s bydlením. To potřebujeme změnit.“

Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, řekla: Česko má během tohoto desetiletí jedinečnou příležitost udělat velký pokrok v zelené transformaci. Objem peněz, který je nyní na transformaci k dispozici, je bezprecedentní a již se nebude opakovat. Pokud namísto strategických a efektivních investic rozpustíme peníze ve státním rozpočtu, budeme na tom tratit všichni – občané, ekonomika i klima.“

Další vývoj související s emisními povolenkami budeme nadále společně sledovat a v neposlední řadě zveřejníme i případnou odpověď premiéra Petra Fialy na náš otevřený dopis.

Otevřený dopis premiéru Petru Fialovi…

Napsal: ČRDM

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení