Tiskové zprávy

Projekt Darujeme kroužky dětem vstupuje do další fáze se záštitou manželky prezidenta ČR Evy Pavlové!

Zleva Ondřej Šejtka a Eva Pavlová (foto archiv ČRDM)

„S velkou radostí jsem přijala záštitu nad iniciativou ‚Darujeme kroužky dětem‘. Jedná se o velmi důležitý a hodnotný podnět, zvláště v současném sociálně-ekonomickém klimatu. Jsem přesvědčena, že tento projekt přináší radost a pomoc do života mnoha rodin a zároveň dává dětem možnost seberealizace. Těším se na sledování úspěchů tohoto projektu a jsem vděčná, že mohu být součástí něčeho tak významného, prozradila paní Eva Pavlová důvod své podpory projektu Darujeme kroužky dětem.

„Záštity od paní Evy Pavlové si velmi vážíme. Je to pro nás veliká prestiž a také pomoc s komunikací o projektu k potřebným skupinám, jako jsou např. samoživitelky, rodiny ve finanční tísni apod. Projekt využívá již řada rodin, ale jsme přesvědčeni, že mnoho z nich o této možnosti podpory stále neví,“ říká ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

STEM k projektu přináší rozsáhlé šetření

Celkem 64 % českých rodin a 81 % ukrajinských rodin uvádí, že bez podpory projektu Darujeme kroužky dětem by kroužek svým dětem nemohly zajistit, anebo by měli velký problém jej zajistit. Naopak jen 5 % českých a 2 % ukrajinských rodin uvádí, že by nebyl moc velký problém zajistit volnočasové aktivity svých dětí i bez podpory projektu. I to vyplývá z výsledků kvalitativního výzkumu a doplňujícího dotazníkového šetření České rady dětí a mládeže, realizovaného ve spolupráci se STEM, z.ú., během října až prosince 2023.

Základními výzkumnými cíli bylo zjistit, jaké jsou postoje rodičů k volnočasovým aktivitám jejich dětí. Realizované šetření přináší odpovědi na otázky jako: Co je pro rodiče důležité při výběru volnočasových aktivit?, Nakolik o výběru těchto aktivit rozhodují sami, a nakolik spíše jejich děti?, Jakým způsobem přemýšlejí nad financováním kroužků?, Jak vnímají svou roli v tom, aby se dítě mohlo dlouhodobě volnočasovým aktivitám věnovat? nebo Jakou důležitost mají pro děti volnočasové aktivity?

Již 15. ledna 2024 startuje nová výzva

Projekt Darujeme kroužky dětem otevře 15. ledna novou registraci, tedy možnost čerpat příspěvky na volnočasové aktivity v druhém pololetí školního roku 2023/2024. Rodiče v tíživé finanční situaci tak mají opět příležitost žádat o příspěvek 2000 korun ve formě čtyř voucherů v hodnotě 500 Kč na volnočasové aktivity dětí.

Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. Ta finanční příspěvky poskytuje díky laskavé podpoře partnerů projektu, jimž jsou: Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, Sazka, a.s., Hlavní město Praha, UNICEF, Nadační fond ŠKODA AUTO a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Od rozjezdu projektu v listopadu 2022 bylo již podpořeno téměř 6200 dětí, mezi které se rozdělilo 10,3 milionu korun. Na podporu rodin v tomto pololetí vynaložíme částku minimálně 3 mil. Kč.

Projekt doprovází i veřejná sbírka na portálu „Darujme“. Stále je hodně těch rodin, na které se z daného rozpočtu nedostalo. Více než 1000 dalších rodičů v tíživé životní situaci doufá, že jim tento projekt taky pomůže zaplatit splnění hudebního či sportovního snu jejich dětí. Každé dítě si zaslouží rozvíjet se, nehledě na finanční možnosti rodiny. „Od drobných dárců s velkým srdcem se již nasbíralo 102 000 korun. Ze srdce všem děkujeme, velkým nadacím stejně tak jako jednotlivým dárcům,“ říká ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

Žádat o příspěvek můžou rodiny s dětmi ve věku od tří do 18 let, které se nacházejí v tíživé finanční situaci, tedy pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna či příspěvek při pěstounské péči. Rodiny uprchlíků z Ukrajiny musejí doložit vízum strpění či vízum dočasné ochrany.

Žádost o příspěvek lze podat snadno přes formulář na webu www.darujemekrouzky.cz.

Rodiče si mohou v projektu Darujeme kroužky dětem vybírat z široké řady volnočasových aktivit. V uplynulém období volili nejčastěji pohybové aktivity (sport, tanec, oddílová činnost) s 60,8 %. Druhým nejčastějším typem aktivit jsou umělecké (tanec, hudba, výtvarný obor a další umělecké obory), které jsou zastoupeny v 38,6 %.

Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz.

Napsal: Marek Krajči