Tiskové zprávy

Seminář v Justiční akademii osvětlil řadu nejasností kolem právní úpravy spolků

TISKOVÁ ZPRÁVA

(PRAHA 23. května) – Principy a pravidla, o něž nový občanský zákoník opírá legislativu týkající se spolků, byly hlavním námětem „kulatého stolu“ konaného 21. května 2013 v pražském sídle Justiční akademie. Smyslem semináře bylo obecně i na konkrétních příkladech představit právní úpravu spolků, uvést na pravou míru některé tradované fámy a ozřejmit i zásadní výkladové nejasnosti. O kulatý stůl, uspořádaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, byl značný zájem: zúčastnilo se ho na šest desítek zájemců, převážně zástupců neziskových organizací různého typu.

Během tříhodinového setkání se k problémům spjatým se „spolkovou legislativou“ postupně vyjádřilo sedm právnických expertů. Na seminář si udělali čas náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, hlavní autor nového občanského zákoníku (NOZ) Karel Eliáš, Ivo Telec z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Kateřina Ronovská z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, hlavní autor zákona o obchodních korporacích Bohumil Havel, advokátka Lenka Deverová a Petr Pavlok, předseda Rozhodčí a smírčí komise Junáka. Za jeden stůl s nimi usedl prezident Asociace veřejně prospěšných organizací Marek Šedivý. Výklad a odborné úvahy se týkaly mnoha termínů, jejich definic i vzájemných vazeb. Následovala dlouhá série dotazů od přítomných, která ukázala, nad čím si lámou lidé v neziskovkách hlavu, v čem tápou a kde třeba mohou hledat řešení.

Karel Eliáš se snažil vysvětlit šíři možností, které zákoník dává. Zdůraznil, že v oblasti právnických osob NOZ nenařizuje jediné správné řešení, ale nabízí jejich variabilitu. A tak je možné k určitým činnostem založit spolek nebo nadaci, nadační fond nebo ústav atd. Je na každém, co si zvolí. Svůj příspěvek uzavřel Karel Eliáš slovy o liberalitě NOZ, který „v podstatě říká: Dělejte si, co chcete, hlavně neškoďte ostatním.“.

Kateřina Ronovská se věnovala tzv. transformaci spolků: „Nazvala jsem ten stav, který zavládl v neziskovém sektoru‚ transformační fobií – někdo vyvolal pocit, že by se nutně každý měl někam, nejlépe okamžitě, na něco přeměnit…“ A pokusila se vysvětlit, že není třeba se stresovat, neboť základním rysem transformace je, že se občanská sdružení s novým zákoníkem „překlopí“ do právní formy spolku; podobná je i přeměna nadace a nadačního fondu podle NOZ.

U osvětových akcí je pochopitelně cenná nejen fundovanost aktérů, ale i to, jak jejich vystoupení působí na ty, jimž jsou určena. Předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček byl jakožto jeden z jeho účastníků s průběhem kulatého stolu velmi spokojen a za jeho uspořádání ministerstvu poděkoval. Z okruhů probíraných informací ho zaujalo dělení činností spolků na hlavní a vedlejší, jakož i podnikání spolků. „Myslím, že tam zazněla velice cenná informace, že spolek není podnikatel v tom klasickém slova smyslu, byť v rámci vedlejší činnosti může někdy vykonávat i typické podnikatelské činnosti – anebo naopak činnosti, které nejsou považovány za podnikatelské.“ Jako příklad byl uváděn pronájem vlastních prostor nebo nemovitostí, pokud tam nedochází k nějakým nadstandardním službám. V paměti mu utkvěl mj. i popis transformačního zákona ve vztahu k obecně prospěšné společnosti. „Bylo zde poprvé a nahlas veřejně řečeno, že OPS není vhodná pro každého, ale spíš pro malá sdružení bez členské základny. A že určitě se ta vhodnost nedá poměřovat na základě poměru služeb poskytovaných členům a poskytovaných „vně“ spolku,“ vypíchl Aleš Sedláček a doplnil: „Což byla rada, již někteří právníci dávali dokonce našim členským sdružením, která začala uvažovat o své transformaci na ópéesky – aniž se zamyslela nad tím hlavním, a sice jestli členy mít chtějí, nebo nechtějí.“

ČRDM pořídila z celé akce audiozáznam (délka 3 hodiny a 5 minut, cca 177 MB), který je dostupný na adrese: www.adam.cz/dokumenty/2013/130521-kulaty-stul-spolky.mp3

Foto z průběhu kulatého stolu pošleme zájemcům na jejich vyžádání.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM
ondrej.sejtka@crdm.cz, telefon: 211 222 862, mobil: 605 956 920

Napsal: admin