Youthwiki

Kultura a volný čas mladých

Kultura a volný čas mladých (ilustrační foto Canva)

Česká rada dětí a mládeže v letech 2019–2021 realizovala projekt Hodnoty mladých, v rámci kterého bylo uskutečněno dotazníkové šetření o hodnotových orientacích a postojích mládeže ve věku 15–29 let v České republice a na Slovensku. Výzkum byl uskutečněn na 1508 českých a 1500 slovenských respondentech. Následující výstupy se věnují pouze české mládeži.

Věnovali jsme se oblasti trávení volného času se zaměřením na kulturní a další volnočasové aktivity, jako je návštěva kulturních institucí, četba knih nebo návštěva kaváren a restaurací. Také jsme zjišťovali, jak se mládež aktivně věnuje kulturním a folklorním aktivitám. Z výzkumu vyplývá, že mezi nejčastější sledované volnočasové aktivity patří návštěva kaváren a hospod s rodinou či přáteli. Oblíbená je ale i četba knih. Vlastní zkušenost s provozováním kulturních aktivit dokládá více než třetina mladých (36 %).

Youthwiki – kultura a volný čas mladých, graf 1

hodnoty uvedeny v %

Mezi mladými je nejvíc populární chození do hospody, baru či kavárny s kamarády nebo rodinou. Alespoň jednou za měsíc tak učiní 78 % mladých lidí, 36 % vyrazí každý týden. Návštěva restaurace je už méně populární, alespoň jednou za měsíc vyrazí na večeři polovina mládeže (46 %). Značná část mladých se věnuje četbě knih, 17 % dokonce každý den. Návštěvy muzeí, galerií, koncertů vážné ani popové hudby už tolik atraktivní nejsou, přesto se těmto aktivitám věnuje alespoň jednou za čtvrt roku cca dvě pětiny mladých.

Knihy čtou denně výrazně častěji ženy než muži (19 vs. 8 %). V žádných dalších aktivitách se od mužů ale neodlišují. Rozdíl je patrný i mezi věkovými kategoriemi, konkrétně v chození do hospody či kavárny. Na denní bázi navštěvuje tyto podniky 8 % lidí ve věku 15–19 let a pouze 3 % v kategorii 25–29 let.  Výše dosaženého vzdělání se ukazuje být v zájmu o kulturu klíčová. Vysokoškoláci a lidé s maturitou častěji navštěvují divadla, koncerty i galerie a muzea. Výrazně častěji i čtou. Denně nebo alespoň jednou za týden se četbě věnuje 46 % mladých lidí s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Oproti tomu u lidí s výučním listem je tomu jen v 23 %. Praha nabízí více kulturních možností, s tím souvisí i častější návštěva mladých Pražanů galerií a muzeí nebo divadel oproti zbytku republiky. V dalších ohledech se jejich návyky neliší. Četba, návštěva kaváren, hospod a restaurací či koncertů je mezi mladými ve všech koutech země obdobně četná. Členové organizací mládeže se od mladých, kteří tuto zkušenost nemají, v mnoha ohledech také odlišují. Výrazně častěji navštěvují popové, rockové nebo punkové koncerty, alespoň jednou za měsíc tak učiní 43 % členů oproti 16 % nečlenů. O něco více navštěvují divadla i muzea. Jsou také vášnivějšími čtenáři, denně čte knihy 23 % členů a jen 12 % nečlenů.

Více než třetina mladých (36 %) má také vlastní zkušenost s kulturními a uměleckými aktivitami. Jedná se o různé pěvecké, taneční nebo divadelní soubory apod. Dalších 17 % se věnuje nebo věnovalo folklorním aktivitám. Častěji se těmto kulturním činnostem věnují členové organizací mládeže. Kulturní a umělecké činnosti jsou typičtější pro ženy, a to asi o 10 %. Neplatí to tak ale u folklorních aktivit. Tam jsou znatelné rozdíly pouze mezi Čechy a Moravou. Moravští mladí se jim věnují cca o 10 % častěji.

Youthwiki – kultura a volný čas mladých, graf 2

hodnoty uvedeny v %

logo-youthwikiÚdaje z článku jsme poskytli i do databáze národních politik Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Na webu najdete další informace k ke kulturním aktivitám mládeže. Více online: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/czech-republic/overview

Spolufinancováno Evropskou unií

Napsal: Nela Andresová