7. Rady, jak se vyhnout…

Rady, jak se vyhnout komplikacím za letu s dronem

Čtěte manuály

Manuály, které DJI ke svým produktům poskytuje, jsou podrobné, plné důležitých informací a je dobré je důkladně prostudovat, abyste získali základní vědomosti o obsluze dronu a používání jeho funkcí. Všechny manuály jsou dostupné v angličtině na webových stránkách DJI, dle našich zákonů byste však měli obdržet český překlad při koupi dronu z české distribuce.

Prostudujte legislativu a pravidla pro létání s drony

Ačkoliv se to tak nemusí zdát, s dronem se operátor stává účastníkem letového provozu, a musí tak dbát na dodržování předpisů vydaných EU. Ten je každý uživatel dronu povinen znát a řídit se jím. Je snadno dohledatelný na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví (https://dron.caa.cz/).

Směrujte správně antény ovladače

Antény na ovladači musejí být správně nasměrovány, aby byl zajištěn stabilní přenos signálu mezi ovladačem a dronem. Tvar antén může naznačovat, že mířit špičkou antény na dron je zárukou silného signálu, avšak opak je pravdou. Aktivní část antén je na jejich ploché části a naopak špička antének je místem, kde je signál nejslabší. Obecně tedy platí, že ploché částí antény by měly směřovat přímo na dron.

Během letu je nutné občas polohu antén na ovladači upravit (ať už natočením samotných antén, nebo polohou celého ovladače) v závislosti na tom, kde se dron nachází.

Udržujte přímou viditelnost mezi dronem a ovladačem

Spojení dronu a ovladače slábne, pokud se mezi ně dostane překážka. Rozhodně není moudré letět s dronem za stromy (olistěné stromy mají na signál dopad větší), a už vůbec ne za budovu. Toto platí obzvláště pro drony s Enhanced Wi-Fi přenosem (Spark, Mavic Air, Mavic Mini).

Jakmile dron míří k vám, ovládání je obráceně

Pokud dron míří přední stranou s kamerou proti vám, je nutné ovládacími páčkami manipulovat přesně opačně, než je tomu, když je dron k vám zády a letíte od sebe. To znamená, že pro let doleva musíte páčkou pohnout doprava a naopak. Totéž platí i pro let dopředu/dozadu a rotaci doleva/doprava. Co se však nemění, je ovládání výšky. Pro nové piloty toto může být matoucí a někomu může chvíli trvat, než si na toto zvykne.

Pozor na létání ve větru

Pokud dron letí proti větru, nejen že letí pomaleji než v bezvětří, ale zároveň motory využívají více energie k překonání větru a současně k zachování stability dronu. Pokud rychlost větru převýší možnosti dronu, může dojít k tomu, že dron se místo návratu začne vzdalovat, třebaže má mířit k vám. V takové situaci je vhodné (pokud to podmínky umožní) klesnout a pokusit se o návrat v nižší výšce, kde vítr nemusí být tak silný. Proto věnujte zvýšenou pozornost síle větru. Vhodné je na začátku létání vyzkoušet, zda váš dron dokáže překonat sílu větru a letět proti větru.

Omezte Bluetooth a Wi-Fi signály v okolí

S dronem využívajícím běžné frekvence Wi-Fi sítí (Spark, Mavic Air, Mavic Mini) se snažte minimalizovat rušení vypnutím nebo odstraněním Bluetooth a WiFi zařízení z dosahu. Rušení může ovlivnit přenos videa, v krajním případě může zcela přerušit spojení dronu a ovladače. U telefonu připojeného k ovladači zapněte mód letadlo. Toto platí pouze drony využívající Enhanced Wi-Fi.

Naučte se přistávat do ruky

Při přistání je důležité brát v potaz druh povrchu, respektive především mokro a prašnost (prach škodí především závěsu kamery, který vlivem vniknutí prachu může přestat fungovat). K přistání na nevhodném povrchu (mokro, prach, nerovnosti) lze tedy buď využít libovolnou přistávací podložku (skládací reflexní heliporty se dají levně koupit, případně poslouží i kobereček z vozidla nebo kus kartonu) nebo dron můžete jednoduše chytit do ruky.

Má-li dron spodní senzory, nebude možné jej jednoduše chňapnout a stáhnout dolů, jelikož bude mít tendenci stoupat, aby se vzdálil od překážky – vaší ruky. Možný způsob je zahájit automatické přistání tlačítkem v aplikaci a při pomalém klesání umístit pod dron ruku a vyčkat, než na ni dron dosedne a vypne motory.

Další možností lze uchopit dron za břicho rovnou a otočit ho kolmo k zemi. Gyroskop v dronu rozpozná nebezpečný náklon a okamžitě vypne motory. Tato metoda ale může nadělat více škody než užitku, jelikož dron se z náklonu může pokusit vymanit přidáním tahu motorů, vyklouznout z ruky a narazit do země, případně vás poranit rotujícími listy vrtule. I když se manévr s otočením dronu podaří, není vhodné jej provádět běžně, jelikož mechanický závěs kamery (gimbal) nesnáší tyto extrémy za provozu dobře. Využít jej lze v nouzových situacích, kdy je – například vlivem větru – nemožné nechat dron pomalu dosednout na dlaň a hrozí jeho poškození nebo poranění jiných osob.

Vyvarujte se létání poblíž ptactva, jiných dronů a překážek

Pokud nemáte dron na přímý dohled, můžete se ve vzduchu srazit s jinými objekty, jelikož náhled kamery dronu vám umožňuje sledovat pouze dění před dronem, a to navíc v poměrně omezeném pozorovacím úhlu. Máte-li dron na dohled, s největší pravděpodobností budete rovněž schopni reagovat na překážky poblíž.

Pamatujte na brzdnou dráhu

V závislosti na tom, jak rychle letíte, se mění i doba potřebná k zastavení dronu. Zatímco v GPS módu a při rychlosti 15 km/h to může být metr nebo dva, v režimu Sport, kdy dron uhání rychlostí mnohdy přes 60 km/h, to může být i víc než 10–15 metrů. Z toho důvodu je sportovní mód vhodné používat jen v situacích, kdy jste nad úrovní okolních překážek.

Ztráta videosignálu nemusí být důvod k panice

Přenos videa do ovladače a pokyny řízení z ovladače k dronu putují odděleným signálem, takže to, že ztratíte náhled obrazu v aplikaci, samozřejmě neznamená, že ztrácíte i kontrolu nad dronem.

Nastane-li takováto situace, především zachovejte klid. Na ovladači je displej, který vypisuje stav – connected/disconnected (Mavic Pro, Mavic 2) nebo stavová kontrolka (Spark, Mavic Air), která svítí zeleně, dokud je dron ve spojení s ovladačem. Rozsvítí-li se červeně, spojení se přerušilo.

Ani teď nepanikařte, jelikož po ztrátě spojení s ovladačem dron po několika vteřinách automaticky zahájí RTH (máte-li uložen domovský bod) a začne se k vám vracet. Během přibližování dronu získáte zpět spojení s ovladačem a následně i videosignál.

Jakmile ztratíte pouze videosignál, aplikace se hned zeptá, zda chcete zahájit RTH.

Nejste-li schopni dron navést zpět k vám sami, tuto možnost využijte. RTH můžete samozřejmě vyvolat i sami stiskem tlačítka na ovladači nebo v aplikaci.

Nelétejte pod ničím, co by mohlo vyrušit GPS signál

Prolet pod překážkami, jako jsou mosty nebo střechy, může zapříčinit okamžitou ztrátu GPS signálu a s ní související přechod dronu do ATTI módu, v němž dron nedrží horizontální pozici a klouže po větru. V této situaci tedy může snadno narazit do překážky.

Hledání místa k přistání

Pokud úroveň nabití baterie klesne na kriticky nízkou úroveň, dron zahájí automatické přistání v místě, kde se právě nachází. Není sice možné přistání zrušit, nicméně je možné dron řídit (pohnete-li páčkou pro stoupání naplno, můžete klesání zpomalit až zastavit, abyste vyhledali vhodné místo k přistání.)

Jakmile namíříte kameru přímo dolů, budete schopni snáze nalézt vhodné místo k dosednutí, přemístit se nad něj a nechat dron dokončit přistání.

A co let s dronem uvnitř budov?

Nelétáte-li v hale nebo jiném rozlehlém prostoru, je létání v interiérech vždy rizikové. Špatné okolní světlo, malý manévrovací prostor, mnoho překážek, jiné osoby v okolí a většinou žádný GPS signál mohou snadno vést k nebezpečné nebo drahé chybě.

Pokud je let uvnitř z jakéhokoliv důvodu nutný, využijte přinejmenším ochranné rámy vrtulí a zajistěte pokud možno dostatek okolního světla pro fungování senzorů.

Další kapitola →


Obsah příručky:

  1. Úvod
  2. Nová legislativa pro létání s dronem
  3. Registrace provozovatele a pilotů
  4. Do jaké kategorie spadá můj dron?
  5. Pojištění
  6. Základy bezpečnosti létání
  7. Rady, jak se vyhnout komplikacím za letu s dronem
  8. Jaký typ dronu je vhodný pro tábornickou činnost?
  9. Parametry při výběru dronu
  10. Zdroje a užitečné odkazy