Publikace

Školicí rámec uznávání neformálního vzdělávání

Školicí rámec uznávání neformálního vzdělávání (titulní strana)

Projekt „Roads to recognition“ (Cesty k uznávání) běžel v letech 2013–2015 a zabýval se výměnou příkladů dobré praxe a rozvojem podpory dobrovolnických organizací, pokud jde o metody a nástroje uznávání dovedností získaných dobrovolnickými aktivitami. Jako jeden z výstupů projektu vydala Česká rada dětí a mládeže metodickou publikaci, která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě ke stažení:

Více o projektu „Roads to recognition“…

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie

Napsal: Marek Krajči