Vzdělávačky

Programy pro zajištění letních táborů a akcí

logo-vzdelavacky

Tyto vzdělávací programy se zaměřují na vzdělávání a prohlubování manažerských dovedností, které vedou k bezpečnějšímu, vřelejšímu, profesionálnějšímu pořádání, vedení a zajišťování akcí pro děti a mládež. Struktura programů se zaměřuje na nejrůznější měkké dovednosti, kterými může vedoucí nebo člen organizačního týmu disponovat.

Kurzy jsou určeny pro osoby činné v pracovních skupinách určených pro organizaci oddílů a táborů. Témata kurzů jsou strukturovaná od bezpečnosti na akcích přes právní minimum, zdravovědu, pedagogiku, psychologii, spolupráci s veřejností, rozvoj dovedností, krizový management a risk management či motivování dobrovolníků. Účastníci se seznámí s postupy zajištění tábora vůči státní správě.

Cílem kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro vedení dětských oddílů a dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky a zaměřením na přípravu a vedení sportovních aktivit na táboře), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi.

Absolvent je schopen koordinovat skupinu osob a směřovat je k danému cíli, motivovat a tvořit si nástupce, propojovat činnost mezi méně zkušenými a zkušenějšími, vykonávat lektorskou činnost, vypracovat vyúčtování tábora a jiné akce, řešit krizové situace, vypracovávat základní právní dokumenty a dělat supervizi pracovní skupině.

Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace):

Akreditovaný kurz v režimu zákona o pedagogických pracovnících

 • Základy vedení dětských oddílů (16 h)
 • Vedení dětských oddílů (40 h)
 • Vedení dětských táborů (24 h)
 • Vedení dětských oddílů a táborů (80 h)
 • Rozvoj dětské osobnosti skrze samostatnou skupinovou činnost (8 h)
 • Hospodárné vedení táborů (8 h)
 • Rozvoj prezentačních dovedností (16 h)
 • Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací (8 h)
 • Rozvoj komunikačních dovedností (16 h)
 • Projektová výuka (8 h)
 • Základy týmové práce a vedení lidí (8 h)
Napsal: Marek Krajči