Vzdělávačky

Online programy – webináře

 |  Vzdělávačky
logo-vzdelavacky

Níže uvedené programy je možné realizovat prostřednictvím videokonference za podmínky interagování s účastníky.
Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace):
Akreditovaný online kurz v režimu zákona o pedagogických […]

Ostatní programy

 |  Vzdělávačky
logo-vzdelavacky

Poslední kategorií vzdělávacích kurzů je soubor různých vzdělávacích programů, které rozvíjejí znalosti a dovednosti daných účastníků v různých duševních oblastech.
Obsahy programů se zaměřují […]

Environmentální programy

 |  Vzdělávačky
logo-vzdelavacky

Tato oblast vzdělávacích programů se zaměřuje na kurzy rozšiřující znalosti a zkušenosti účastníků v problematice ochrany životního prostředí, vazeb a vztahů v rámci přírody […]

Tvořivé programy

 |  Vzdělávačky
logo-vzdelavacky

Tvořivé kurzy probíhají kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Součástí každé výuky je seznámení se základy technik […]

Technické programy

 |  Vzdělávačky
logo-vzdelavacky

Technické programy nabízí pedagogickým pracovníkům teoretickou i praktickou výuku, která je zaměřena na práci a činnosti v programu ESO, související s elektronickou […]

Zdravotnické programy

 |  Vzdělávačky
logo-vzdelavacky

Tato oblast vzdělávacích programů se zaměřuje na kurzy rozšiřující znalosti a zkušenosti účastníků v první pomoci na akcích s dětmi a mládeží. Kurzy jsou […]

Vedení dětských táborů

 |  Aktuality, Vzdělávačky
Vedení dětských táborů (foto archiv ČRDM)

Cílem online kurzu, který pořádá ČRDM, je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), […]

Strana 1 / 3123