Vzdělávačky

Environmentální programy

logo-vzdelavacky

Tato oblast vzdělávacích programů se zaměřuje na kurzy rozšiřující znalosti a zkušenosti účastníků v problematice ochrany životního prostředí, vazeb a vztahů v rámci přírody a jejích prvků, vliv jedince na životní prostředí, vliv životního prostředí na jedince, klimatické změny, komunikaci a aktivity se zvířaty.

Kurzy jsou vedeny odborníky z oblasti přírodních věd a nabízí účastníkům velkou škálu vědomostí a praktických ukázek, které mohou využít při práci s dětmi a mládeží. Obsahy kurzů se zaměřují i na propojování formálního a neformálního vzdělávání v oblasti životního prostředí a snaží se nastínit možnosti výuky těchto oblastí v rámci pedagogické praxe.

Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace):

Akreditovaný kurz v režimu zákona o pedagogických pracovnících

  • Environmentální výchova v dětské skupině (8 h)
  • Příroda kolem nás (8 h)
  • Tváří v tvář klimatické změně (8 h)
  • Základy aktivit se zvířaty (8 h)
Napsal: Marek Krajči