Vzdělávačky

Ostatní programy

logo-vzdelavacky

Poslední kategorií vzdělávacích kurzů je soubor různých vzdělávacích programů, které rozvíjejí znalosti a dovednosti daných účastníků v různých duševních oblastech.

Obsahy programů se zaměřují na bezpečnosti na internetu, PR a komunikace na sociálních sítích, Evropské otázky,

Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace):

Akreditovaný kurz v režimu zákona o pedagogických pracovnících

 • Šifry a šifrovací hry jako vzdělávací prostředek (8 h)
 • Jak na hry (16 h)
 • Jak na učení hrou (16 h)
 • Jak na nové hry (16 h)
 • Mistr her – škola realitou pro náročné (16 h)
 • Jak na hru jako prostředek výchovy a vzdělávání (16 h)
 • Tvorba obsahu sociálních sítí (16 h)
 • Základy fungování sociálních sítí (16 h)
 • Základy živého vysílání na sociálních sítích (16 h)
 • Základy PR ve světe digitálních medií (8 h)
 • Základy bezpečného chování na internetu (8 h)
 • Kyberhrozby a šikana na internetu (8 h)
 • Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti (8 h)
 • Já Evropan, význam Evropského zřízení (8 h)
 • Já Evropan II, historie a vývoj Evropského společenství (8 h)
 • Seminář o práci s dětmi s různými specifiky (volitelné moduly: pohybové, zrakové, sluchové, mentální, ADHD, Aspergerův syndrom) (8 h)
 • Seminář o práci s dětmi s kulturním a sociálním znevýhodněním (8 h)
 • Dialog a participace dětí a mladých na veřejném dění (8 h)
Napsal: Marek Krajči