Vzdělávačky

Tvořivé programy

logo-vzdelavacky

Tvořivé kurzy probíhají kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Součástí každé výuky je seznámení se základy technik a vlastnostmi materiálů. Následuje vždy praktické procvičení nabytých znalostí. V rámci výuky je vždy účastníkovi umožněno vytvořit vlastní výtvor pod vedením lektora.

Absolvent kurzu je schopen si sám vybrat techniku i vhodný materiál pro zpracování svého záměru. Součástí výuky je i bezpečnost práce a skladování výtvorů.

Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace):

Akreditovaný kurz v režimu zákona o pedagogických pracovnících

 • Grafický styly: Linoryt (8 h)
 • Grafický styly: Suchá jehla (8 h)
 • Korálkování (8 h)
 • Pletení (8 h)
 • Výtvarné metody (8 h)
 • Rukodělné aktivity s dřevem (8 h)
 • Rukodělné aktivity s dřevem – pokročilý (8 h)
 • Rukodělné aktivity s kůží (8 h)
 • Rukodělné aktivity s kůží – pokročilý (8 h)
 • Rukodělné aktivity s přírodními materiály (8 h)
 • Rukodělné aktivity s textilem (8 h)
 • Rukodělné aktivity Enkaustika (8 h)
 • Rukodělné aktivity s keramickou hlínou (8 h)
 • Rukodělné aktivity modelování z hlíny (8 h)
 • Rukodělné aktivity dekorování keramiky (8 h)
Napsal: Marek Krajči