Aktuality

21. valné shromáždění ČRDM 14. dubna 2005

21. valné shromáždění ČRDM se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2005 od 16.30 ve velkém sálu Paláce YMCA (přízemí vlevo) na Poříčí. Valné shromáždění by mělo zejména projednat Výroční zprávu a Zprávu o hospodaření za rok 2004, schválit rozpočet na rok 2005 a kromě toho se zabývat dalším směřováním ČRDM – vyhodnocením Strategie ČRDM 2000 – 2005 a rozhodnutím o dalším postupu. Prosíme proto o Vaši aktivní účast.

Pozvánku naleznete zde a návrh programu lze stáhnout zde.

Materiály pro jednání budou zaslány v obvyklém termínu nejpozději 20 dní před jednáním.

Napsal: admin