Aktuality

Zapojte se do projektu Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Tábor (Foto Duha)

Jedním z cílů tohoto projetu je vytvoření metodiky inkluze dětí a mladých lidí s různými specifickými potřebami ve volnočasovém vzdělávání – jinými slovy metodiky dobré praxe a doporučení, jak může inkluze ve volnočasových organizacích fungovat. Projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR.

Aby metodika nebyla psána jen od stolu a vycházela z reálných zkušeností a potřeb terénu, NPI oslovil ČRDM kvůli spolupráci s vytipováním a oslovením zkušených pracovníků s dětmi a mládeží, kteří s tématem inkluze dětí se speciálními potřebami mají vlastní praktické zkušenosti (ať už se jedná o různá zdravotní, sociální či jiná znevýhodnění, ale i specifické potřeby spojené s výrazným talentem, nadáním apod.). Inkluzí se v této souvislosti nerozumí jen práce s dětmi se specifickými potřebami, ale práce se skupinou, ve které jsou děti rozmanité, tedy jak bez specifických potřeb, tak i s nimi. Rádi bychom zjistili nejen pozitivní praxi, ale i úskalí a limity viděné z praxe. Inkluze dětí a mládeže také nemusí být respondentovým hlavním zaměřením v rámci organizace, stačí s ní mít zkušenost v činnosti.

Rozhovory začnou probíhat během ledna příštího roku a není problém za respondenty kamkoliv dojet, provést je online a přizpůsobit se jejich časovým možnostem. Pokud budete vědět o konkrétních vhodných kandidátech k rozhovoru, budeme moc rádi za propojení. Neváhejte kontaktovat Nelu Andresovou, e-mail: nela.andresova@crdm.cz

S výstupy bude kromě NPI zároveň pracovat i ČRDM za účelem analytické, advokační a výzkumné činnosti. Veškeré informace získané z rozhovorů budou prezentovány pouze anonymně či v agregované souhrnné podobě tak, aby nebylo možné identifikovat identitu respondenta.

Přikládáme i online formulář pro získání kontaktních údajů a souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem rozhovoru. Je potřeba, aby formulář vyplnili samotní respondenty, jsou v něm sepsané všechny potřebné informace a respondent v něm uděluje souhlas s využíváním jeho kontaktu námi jako Českou radou dětí a mládeže a také Národním pedagogickým institutem (vy tak v organizaci právní stránku předání kontaktu řešit již nemusíte, jen požádáte vámi vytipovanou osobu, aby nám vyplnila tento kontaktní formulář).

Napsal: Marek Krajči