Aktuality

Dopis ministru zdravotnictví

Návrh bez názvu (21)

Z důvodu avizovaného omezovaní volnočasových aktivit jsme ministru zdravotnictví odeslali následující řádky:

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem České rady dětí a mládeže, která zastřešuje na 100 organizací pracujících s dětmi a mladými lidmi, kterých je více než 220 tisíc. Reaguji na Vaše sdělení v médiích o plánovaném omezování právě volnočasových aktivit. Naše oddíly, družiny, kluby fungují většinou v počtu okolo 20 osob. Naši činnost jsme od září zaměřili na aktivity venku. Vyzkoušeli jsme si, že jsme schopni bez problému zajistit základní hygienická opatření.

Naše činnost není řízena školským zákonem, i když vzdělávání ve školách vhodně doplňuje. Výjimky, které by byly stanoveny pro školní a zájmové vzdělávání, (domy dětí a mládeže a střediska volného času) se na nás nevztahují.

Děkuji, že výše uvedené informace vezmete v potaz.

S pozdravem

Ing. Aleš Sedláček
předseda ČRDM

K dopisu se připojují: Pavučina a Asociace dětské rekreace ČR

Napsal: ĆRDM

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení