Archa 5-6/2002

5-6/2002

Archa 5-6/2002

Jak se chystáme do Evropské unie

vydáno: 01.06.2002

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Česká rada dětí a mládeže má čtyři roky
Str. 3 Budoucnost Evropské unie je v rukách mladých
Str. 4 ČRDM a Evropská unie / 14. Valné shromáždění ČRDM
Str. 5 Poselství České rady dětí a mládeže poslankyním a poslancům PS PČR po volbách v červnu 2002 / Ad: Likvidace Fondu dětí a mládeže
Str. 6–8 Mladí lidé v měnících se společnostech / Mimoškolní výchova a vzdělávání: Organizace a kluby mládeže / Program Mládež
Str. 9–11 Normální je dodržovat pravidla / Program pro mládež – Cena vévody z Edinburghu
Str. 10–13 50. FICC Youth rallye v Praze
Str. 14 Folklor mezinárodně
Str. 15–18 Česká mládež a Evropská unie
Str. 16 Socrates II (2002–2006) / Leonardo da Vinci (2002–2006) / Tandem
Str. 20 Čeští skauti na Intercampu / Za obzor
Str. 21 Světové konference skautů a skautek
Str. 22–23 Okénko k sousedům / Poprvé se sešla Slovensko-česká komise pro mládež / Kamošfest 2002 / Mladý parlament
Str. 24–25 Bílá kniha / Podíl České rady dětí a mládeže na tvorbě Bílé knihy EU o mládeži / Konference o rozvoji mládežnické politiky „13 4 10s“
Str. 26–27 Mládež mluví evropsky / Program malých projektů
Str. 28–29 Běh na dlouhou trať
Str. 30 Dva mezinárodní projekty pro mladé dobrovolníky
Str. 31 Generali pojišťovna a.s. – bezpečná pojišťovna
Str. 32 Obálka