Poslání Archy

Časopis Archa je „výkladní skříní“ ČRDM, jejích členských spolků a jejich rozmanitých aktivit – a slouží tudíž k propagaci České rady dětí a mládeže, potažmo mimoškolní výchovy a s ní spojeného dobrovolnictví.

Zpravodaj je zároveň mediálním prostorem nabízeným bez rozdílu všem členům ČRDM.

Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst také o mnoha dalších uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. Cena Přístav, Stromy Anežky České či 72 hodin. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Youth Forum, jejímž členem ČRDM je, respektive o akcích s výrazně evropským přesahem (Strukturovaný dialog s mládeží, Evropské karty mládeže EYCA aj.).

Pro ty, kteří preferují zasílání informací na e-mailovou adresu, je připraven registrační formulář pro přihlášení odběru avíza na aktuální číslo zpravodaje.