Témata a harmonogram

Logo zpravodaje ARCHA

Témata časopisu Archa a uzávěrky jednotlivých čísel v roce 2023

č. 1 Pomáháme potřebným uzávěrka 20. 1., do distribuce 24. 2.
č. 2 Výchova (nových) vedoucích uzávěrka 24. 2., do distribuce 31. 3.
č. 3 Pro zelenější Evropu uzávěrka 31. 3., do distribuce 12. 5.
č. 4 Nepodnikáme – jsme podnikaví uzávěrka 12. 5., do distribuce 23. 6.
č. 5 Vyhrazeno prázdninám uzávěrka 15. 9., do distribuce 20. 10.
č. 6 Byla to výzva uzávěrka 20. 10., do distribuce 24. 11.
Číslo 1 – Pomáháme potřebným

Pomoc potřebným znamená podpořit slabší – ty, kteří jsou z různých důvodů zranitelnější než většinová populace. Může jít o lidi například v tíživé sociální situaci, se zdravotním hendikepem, dlouhodobě nemocné či postižené živelnou katastrofou nebo válečným konfliktem… Pomoc potřebným je nosným programem především charitativních organizací, ale na zřeteli ho mohou mít i dětské a mládežnické spolky…

Číslo 2 – Výchova (nových) vedoucích

V podstatě každá členská organizace ČRDM (potažmo její složky), disponuje nějakým systémem zkoušek, prověřování a dalšího vzdělávání svých vedoucích. Jak je na tom v tomto ohledu ta Vaše?

Číslo 3 – Pro zelenější Evropu

Vzletná fráze, která má ale své konkrétní předpoklady týkající se chování každého z nás. Nejde o nic menšího než o snahu neplýtvat (vodou, potravinami, elektrickou energií), snažit se zamezit ztrátám biologické rozmanitosti a snížit znečištění ovzduší. Typickým příkladem budiž výsadba stromů (a péče o studánky, o udržení vody v krajině, ochrana biotopů)… Jistě přijdete na to, jak přispívá k zelenější Evropě Váš oddíl, družina, skupina, kmen, klub…

Číslo 4 – Nepodnikáme – jsme podnikaví

Tohle téma může, ale nemusí mít čistě fundraisingové východisko: členské organizace ČRDM jsou neziskovky, diverzifikace zdrojů jim ale nejspíš není úplně cizí. Jaký je právě ten Váš recept na vhodné doplnění finančních prostředků tam, kde je to zrovna potřeba? Anebo úplně jinak, ne-fundraisingově: co a jak zajímavého podnikáte – zkrátka děláte, plánujete a uskutečňujete, a to bez ohledu na výslednou bilanci „Má dáti – Dal“?

Číslo 5 – Vyhrazeno prázdninám

Téma je formulováno jednoznačně.

Číslo 6 – Byla to výzva

Kolikrát jste si jen řekli: „Je to výzva…!“ Jakkoliv jde dnes už o klišé, škála oněch výzev může být neskutečně pestrá: náročným přechodem horského hřebene počínaje a realizací netradičního projektu konče. Jakou výzvu jste v poslední době směle přijali Vy – a s jakým výsledkem?