Témata a harmonogram

Logo zpravodaje ARCHA

Témata časopisu Archa a uzávěrky jednotlivých čísel v roce 2022

č. 1 Spolky v digitálním světě  uzávěrka 21. 1., do distribuce 25. 2.
č. 2 Napříč generacemi uzávěrka 25. 2., do distribuce 1. 4.
č. 3 Chybami se spolek učí uzávěrka 1. 4., do distribuce 13. 5.
č. 4 Před klimatem, za klimatem… uzávěrka 13. 5., do distribuce 17. 6.
č. 5 Prázdniny s bonusem uzávěrka 16. 9., do distribuce 21. 10.
č. 6 Podzimní splín nám nehrozí uzávěrka 21. 10., do distribuce 25. 11.
Číslo 1 – Spolky v digitálním světě

Jak se ve spolkovém/oddílovém/družinovém/skupinovém/klubovém/kmenovém… „terénu“ pracuje s PC, internetem, sociálními sítěmi, mobily, aplikacemi, nově i s drony. Anebo třeba jinak: spolek jako skutečná, „analogová“ oáza v digitálním světě, místo jako dělané pro digitální detox.

Číslo 2 – Napříč generacemi

Mezigenerační dialog a mezigenerační solidarita v práci s mládeží – podpora aktivit, které povedou k posilování mezigenerační solidarity a spolupráce, jednak ve směru k seniorům (např. pomoc seniorům, udržování komunikace se seniory apod.), a jednak ve směru opačném, tedy od nestorů k mladým (předávání zkušeností atd.)

Číslo 3 – Chybami se spolek učí

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Chybovat je lidské, a není ostudou chybu udělat, ale nepřiznat si ji, nepoučit se z ní a opakovat ji. Jak jsou na tom v tomto ohledu organizace pracující s mládeží? Úvahy, příběhy, rady do života…

Číslo 4 – Před klimatem, za klimatem…

…nikdo nesmí stát, nebo (si) nebudu hrát. Zelená/udržitelná Evropa (zapojení do ochrany životního prostředí, vzdělávání v této oblasti apod.) Kromě toho si Archa může/bude všímat průběžně Evropského roku mládeže a českého předsednictví Radě EU.

Číslo 5 – Prázdniny s bonusem

S jakým? Především táborovým, ale i jiným… Obvyklé ohlédnutí za uplynulým létem.

Číslo 6 – Podzimní splín nám nehrozí

Širokoúhlé téma, do něhož se vejdou tradiční i netradiční akce předcházející konci roku – jak ČRDM, tak i jejích členských organizací.