Témata a harmonogram

Logo zpravodaje ARCHA

Témata časopisu Archa a uzávěrky jednotlivých čísel v roce 2024

č. 1 O tohle nám jde uzávěrka 26. 1., do distribuce 1. 3.
č. 2 Povzbuzení pro duši uzávěrka 5. 4. , do distribuce 10. 5.
č. 3 Prázdninový mezičas uzávěrka 13. 9., do distribuce 18. 10.
č. 4 Skládáme puzzle zelené Evropy uzávěrka 18. 10., do distribuce 22. 11.
Číslo 1 – O tohle nám jde

Stává se, že lidé, kteří nejsou zrovna zběhlí v problematice spolkové práce s dětmi a mládeží, vlastně ani nevědí, oč se jedná. Nyní se tedy naskýtá jedinečná příležitost k tomu srozumitelně představit hodnoty, které programově sleduje daný spolek či jeho organizační složka.

Číslo 2 – Povzbuzení pro duši

Wellbeing je stav, kdy můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život. Definice je to sice zkrácená, ale snad vystihuje to podstatné. Wellbeing zasahuje do různých oblastí.

Číslo 3 – Prázdninový mezičas

Není co dodat – prázdniny se vším, co k tomu patří.

Číslo 4 – Skládáme puzzle zelené Evropy

Opět je tu ekologie. A opět Evropa. Proč? Kupříkladu čistota ovzduší nebo vody příliš nectí hranice států, takže…