Aktuality

AKTUÁLNĚ: „Zdravotnický zákon“ – co ČRDM na novele vadí a co požaduje

Tábor tomíků na Klučance 2012 (foto A-TOM)

Projednávání kontroverzního návrhu novely zákona o veřejném zdraví bylo 12. 2. 2015 staženo z plenární schůze Poslanecké sněmovny. Česká rada dětí a mládeže se rozhodla alespoň ve stručnosti publikovat své hlavní připomínky k novele.

  1. Upravit sankce §92, které mají dopad na pořadatele škol v přírodě a zotavovacích a jiných podobných akcí. Pokuty, které jsou tam navržené, jsou likvidační (mohou se i kumulovat) a je potřeba je podrobit revizi (seznam sankcí).
  2. Odstranit zbytečnou administrativní zátěž pro rodiče, kteří posílají děti na zotavovací akce. ČRDM podporuje pozměňovací návrh poslance Jana Farského.
  3. §9 odst. 1 písm. a) očkování jako podmínka účasti na škole v přírodě a zotavovací akci je neopodstatněná. Navíc Ministerstvo zdravotnictví využívá pořadatele (učitele, dobrovolníky v dětských organizacích, sportovce, pracovníky DDM apod.) jako nástroj tlaku na rodiče, a to pod obrovským strachem z likvidačních sankcí. Úplně stačí, když provozovatel „bude vědět“, zda je dítě očkované (viz návrh poslance Farského).

Změny bychom viděli tedy ve výše popsaných paragrafech, preferovali bychom vrácení novely předkladateli, jelikož se domníváme, že předloha je v části zotavovacích akcí připravená bez jakékoli diskuse s cílovou skupinou a respektuje pouze snahu Ministerstva zdravotnictví na vyšší proočkovanost. Takováto komunikační strategie povede k přesnému opaku: místo toho, aby stát rodičům vysvětloval, proč je nutné a důležité, aby nechali očkovat své děti, tak uloží pokuty těm, kteří by – byť nedopatřením – vzali tyto děti na školu v přírodě. Na školu v přírodě s těmi stejnými dětmi, s nimiž sedí celý rok v jedné místnosti…

Některé v novele stanovené povinnosti jsou nesprávně formulovány, jiné přinášejí neúčelnou administrativní i finanční zátěž a další přinášejí povinnost stát se nástrojem pro vymáhání dodržovaní dalších povinností, které zákonným zástupcům zákon stanoví (jako je tomu v případě podmínění účasti na zotavovací akci splněním očkovací povinnosti).

Hrozba vychází především z horní hranice sankce, která může být provozovateli zotavovací akce uložena za porušení správní povinnosti.

„Z našich zkušeností vyplývá, že v současné době jsou provozovatelům za administrativní pochybení ukládány sankce v řádu několika set až několika tisíc korun,“ říká Aleš Sedláček, předseda ČRDM. Horní hranice pokuty za správní delikt je totiž v návrhu novely stanovena na 100.000 až 500.000 Kč. Nárůst horní hranice sankce povede pravděpodobně ke skokovému nárůstu výše sankcí. Je nepravděpodobné, že budou udělovány výhradně sankce ve výši 1–2 % horního limitu sankce. Taková sankce může představovat pro všechny dobrovolné pracovníky s dětmi obrovskou psychickou zátěž a pro všechny organizace pracující s dětmi a mládeží, ale i např. školská zařízení hrozbu nebo alespoň naprosto nepřiměřený finanční závazek, kterému ani nemohou v rámci svých rozpočtů dostát.

„Sankce tohoto typu nemá již preventivní či výchovný charakter, ale spíše demotivuje a odrazuje od pořádání jakýchkoliv akcí s dětmi,“ vysvětluje Aleš Sedláček. „Věříme, že záměrem zákona primárně není odrazovat – potažmo likvidovat – ty, kteří se snaží pracovat s dětmi, a že poslanci vrátí návrh novely k přepracování,“ dodává předseda ČRDM.

Napsal: Marek Krajči