Aktuality

Chcete nabídnout svou pomoc při řešení mimořádných událostí?

Na posledním Valném shromáždění představilo představenstvo ČRDM záměr vytvoření databáze možností, kterými by sdružení v případě povodní či jiných krizových stavů mohla účinně pomoci postiženým. Tato konkrétní nabídka pomoci s kontaktem by byla ze strany ČRDM předána vedení záchranného systému v příslušné lokalitě buď přímo, nebo ve spolupráci s příslušnou krajskou radou dětí a mládeže. V případě, že chcete nabídnout svou pomoc, zaregistrujte se prosím na adrese shortlinks.crdm.cz/formular-izs.

Napsal: admin