Aktuality

Fórum NNO – Příspěvek Olgy Kalčíkové, radní Plzeňského kraje PS

Vážení přátelé,

velmi lituji, že se dnes musím z Vašeho důležitého jednání omluvit. Používám záměrně slovo „důležité jednání“. Mám pro to své osobní, velmi osobní důvody. Každé podobné setkání se totiž pro mne stává nejen příležitostí k setkání se zajímavými, vzdělanými lidmi, ale hlavně s lidmi, kteří něco chtějí dělat. A nejenom chtějí, ale velmi profesionálně dělají.

Nevím, jak zaměřené budou dnes příspěvky ostatních vystupujících k tématu „partnerství“. Nechtěla bych jen – v uvozovkách „nosit dříví do lesa“, a proto bych se s vámi chtěla pouze podělit o svůj zážitek z minulých dní. Na našem krajském úřadu se konala malá slavnost u příležitosti 10 let existence jedné (a záměrně ji nebudu jmenovat) charitativní organizace. K výčtu záslužné práce, která byla vykonána, se řadí pomoc při povodních. V zasedacím sále v tom okamžiku seděli představitelé této neziskové organizace, zástupci samosprávy i zástupci státní správy. Všichni ti, kteří při povodních – a prosím odpusťte mi teď trochu nadsázky (jsem si vědoma toho, že nikdo při povodních nemyslel na to, že je za něco placen a že je něco jeho pracovní povinností) tedy všichni ti, kteří vykonávali svoji práci, ocenili přínos dané neziskové organizace jako velmi důležitého, dalo by se říci druhosledového partnera. Ve chvíli, kdy se záchranáři zabývali ochranou životů a majetku, šli za nimi ti, kteří mysleli na psychiku lidí, na duševní stav člověka, který si zachránil holý život, nebo kterému zbyly z rodného domku pouze holé, promokřené zdi.

A právě v tomto okamžiku onoho slavnostního zasedání jeden ze záchranářů pronesl větu: „Kdybychom bývali o vás věděli! Kdybychom věděli, co umíte!“ A to je ta věta, kterou jsem považovala za důležitou. Neziskový sektor se v naší republice zdárně rozvíjí celou řadu porevolučních let. Přesto se stále ještě o něm málo ví. A proto děkuji všem organizátorům a podporovatelům dnešní akce. Je velmi potřebné o sobě vědět a díky tomuto poznání účinně spolupracovat. Zasedání, o němž jsem mluvila, skončilo velmi pozitivní dohodou všestranné spolupráce. Přeji všem neziskovkám, aby toto partnerství bylo stejně dobře využíváno i podporováno ve všech dalších oblastech života naší společnosti.

Olga Kalčíková, radní Plzeňského kraje

Napsal: admin