Aktuality

Hledáme novou dvojici, která bude na půdě OSN zastupovat zájmy mladých lidí z ČR

OSN (ilustrační foto archiv Programu mladých delegátů do OSN)

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast v osmém ročníku Programu Mladých delegátů ČR do OSN / Czech UN Youth Delegates Programme.

Cílem programu je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

Důležité informace:

  • Věk uchazečů/uchazeček je 18 až 25 let (včetně).
  • Důležitá je výborná znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou).
  • Měli byste mít zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí.
  • Získáte příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN.
  • Vybraní delegáti budou spolupracovat se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných jednáních.
  • Delegáti budou spolupracovat s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších.
  • Delegátský mandát má délku jeden rok.
  • Přihlašování je otevřené do 8. 3. 2023.
  • Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor (s možností online pohovoru). Pohovory proběhnou dne 29. 3. 2023.

Podrobnější informace najdete na webu delegátů.

Napsal: Marek Krajči