Aktuality

Kde získat příspěvek na letní tábor 2023?

Příspěvky na tábor (ilustrační foto archiv Asociace TOM)

ČRDM pro vás sestavila přehled poskytovatelů příspěvků na tábor.

  • Příspěvek na letní tábor poskytuje většina zdravotních pojišťoven.
  • Náš projekt Darujeme kroužky dětem poskytuje příspěvek na tábory pro české i ukrajinské děti.
  • Na dětský tábor mohou přispívat i zaměstnavatelé nebo radnice.
  • Členové některých odborů mohou příspěvek čerpat z fondu svazu.

Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na letní tábor letos poskytuje pět zdravotních pojišťoven. Všech sedm, které v ČR působí, však poskytuje dětem příspěvky na sportovní a pohybové aktivity, některé i na ozdravné pobyty nebo školy a školky v přírodě.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dává příspěvek nově 1 500 Kč na tábor pro děti od tří do 17 let delší než čtyři dny. Může se jednat o pobytové i příměstské tábory. Pro uplatnění si stačí stáhnout formulář, nechat vyplnit od organizátora tábora a dodat na pojišťovnu nejpozději do 3 měsíců od data vystavení dokladu o úhradě.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím VITAKARTY, kde si postupně můžete ukládat body. Tato pojišťovna přispívá cca 1 000 Kč na tábor, v některých případech i více (maximální částka může být až 10 000 Kč).

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na letní sportovní pobyt až do výše 1 000 Kč, a to dětem od čtyř do 18 let. Sportovní tábor musí trvat minimálně pět dnů. Pro uplatnění je nutné poté vyplnit žádost. Žádat lze nejpozději 90 dnů od data posledního dne pobytu.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra podporuje účast dětí na táborech. V rámci programu „Dětské sportovní léto“ mohou čerpat až 500 Kč. O příspěvek je nutné požádat prostřednictvím e-komunikace, popř. přes datovou schránku.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá svým pojištěncům na dětské tábory pro děti ve věku 4–18 let částkou 700 Kč. Doložit je třeba vyplněnou žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2023 a doložení prokazatelného dokladu o zaplacení.

Revírní bratrská pokladna umožňuje čerpat příspěvek až 1 500 Kč na tábor dlouhý min. sedm dní pro dítě od tří let. Stačí si z jejich webu stáhnout potvrzení a nechat vyplnit organizátorem tábora.

Darujeme kroužky dětem

Rodinám ve finanční tísni pomáhá s úhradou dětských volnočasových aktivit nový projekt Darujeme kroužky dětem, který organizuje Česká rada dětí a mládeže.

O finanční příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi ve věku od tří do 18 let, které se nacházejí v tíživé finanční situaci, a na dítě, na které žádají podporu, pobírají jeden z těchto příspěvků: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči. Stále podporujeme i rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci pobývající v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany.

Z prostředků je možné uhradit např. členské příspěvky, účastnické poplatky na pololetí, náklady na víkendové výpravy, úhradu materiálu potřebného pro aktivitu, nebo i prázdninové aktivity v podobě letního tábora apod., pokud jsou tyto akce vyvrcholením celoroční činnosti, na které dítě dochází.

O podporu ve výši až 2000 korun na pololetí lze žádat na webu www.darujemekrouzky.cz.

Zaměstnavatel

Někteří zaměstnavatelé nabízejí jako benefit uhrazení tábora. Nebojte se zeptat. Pro organizátora tábora to často pouze znamená, že vystaví fakturu pro uhrazení či potvrzení o platbě. Někteří zaměstnavatelé už mají i „nasmlouvaná“ místa na táborech či portál, z něhož můžete tábor vybrat.

Příspěvek z fondu odborového svazu

Příspěvky na letní tábory nabízejí také některé odborové svazy. Většinou postačí, když je členem alespoň jeden z rodičů. Pokud navíc spadáte pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů, máte nárok na celou řadu slev v řádech stovek korun dle konkrétního typu tábora.

Napsal: Soňa Polak