Aktuality

Konec povinnosti potravinářských průkazů

Nádobí na táboře (ilustrační foto TOM S.T.A.N. Praha 3)

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech. Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla schválena a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení (zveřejnění ve Sbírce zákonů). Zveřejněná byla 16. 6. 2023, takže účinnosti nabývá od 1. 7. 2023.

Táborový kuchař od 1. 7. 2023 nemusí mít zdravotní průkaz, ale stále musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Přijde-li na tábor kontrola, může znalosti prověřit. Je proto dobré si nastudovat vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Požadavky na provoz polní kuchyně nebudou, samozřejmě shodné s velkou vývařovnou. Z praxe se krom zjevné čistoty kontroluje uskladnění potravin, teplota chlazení, popřípadě mražení, hygiena personálu kuchyně, zamezení přístupu nekompetentních osob, tzv. křížení provozů, potravin a pokrmů.

„Domníváme se, že průkaz byl skutečně zbytečný. Při jeho vystavování nedocházelo k prověřování znalostí o provozu zařízení a jednalo se v podstatě o formalitu,“ dodává předseda České rada dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Za foto ukázkově čistého nádobí na táboře děkujeme TOM S.T.A.N. Praha 3.

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku