Aktuality

Mladí delegáti do OSN jsou v New Yorku

Mladí delegáti do OSN 2022–2023: zleva Kryštof Stupka a Pavel Linzer (foto archiv mladých delegátů do OSN)

Pavel Linzer a Kryštof Stupka jako mladí delegáti České republiky do Organizace spojených národů (OSN) vycestovali do New Yorku s cílem reprezentovat naši zemi na 77. zasedání Valného shromáždění OSN. A také zastupovat zájmy a práva české mládeže na mezinárodní úrovni.

Po dobu svého pobytu v New Yorku (28.–10. 10. 2022) budou spolupracovat se Stálou misí České republiky při OSN. V rámci agendy lidských práv a práv dětí a mládeže, které jsou součástí jejich mandátů, se účastní jednání Třetího výboru Valného shromáždění OSN, jenž se zabývá sociálními, humanitárními a kulturními záležitostmi. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OSN, zastřešující zájmy všech 193 členských států, a funguje podobně jako parlament – diskutují a schvalují se zde rezoluce mající mezinárodní dosah. Záběr témat je velmi široký, proto mají mladí delegáti jedinečnou možnost prohloubit si znalosti o sociálním rozvoji, humanitárních tématech a současné situaci lidských práv v různých koutech světa.

Hned na úvod jejich působení v New Yorku je čeká velká výzva – napsat a pronést proslov k Třetímu výboru Valného shromáždění OSN jménem České republiky a české mládeže. Díky živému přenosu na internetových stránkách OSN si ho kromě přítomných delegátů může vyslechnout i celý svět.

Během pracovních dní se mezi formálním jednáním výborů konají i různé „side events“ a naši mladí delegáti zde budou mít možnost vyjádřit se před důležitými činiteli OSN a jiných předních organizací k nejtíživějším výzvám současnosti.

A jak využijí možnost poznávat „město, které nikdy nespí”? Po jednáních valného shromáždění bývají obvykle na programu recepce k příležitostem oslav národních svátků nebo kandidatur členských zemí do různých struktur OSN. Účastnit se můžou také různých událostí organizovaných OSN pro mládežnické delegáty.

Oba delegáti budou přinášet aktuální zprávy a postřehy na svých Twitterových účtech, @krystofstupka a @LinzerPavel.

Sledovat je můžete i na facebookové stránce @Czech UN Youth Delegates / Mladí delegáti do OSN, Twitteru @UNYouthCZ nebo Instagramu @Czechunyouth.


O delegátech

Pavel Linzer a Kryštof Stupka se společně chtějí soustředit na otázku zapojení mladých do veřejného prostoru na všech úrovních a zvyšování povědomí o OSN.

Pavel za hlavní myšlenku svého mandátu považuje „uvažovat globálně a měnit svět lokálně“. V rámci něj chce proto upozorňovat na nutnost začít řešit celospolečenské problémy také na úrovni měst a obcí.

Kryštof se během svého mandátu zaměří na lidská práva, rovnost a otázku just transition v kontextu klimatické změny. Společně musíme zajistit, aby cesta k zelenější společnosti byla založena na zásadách rovného zacházení tak, aby nikdo nebyl opomenut.

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku