Aktuality

MŠMT spolu s kraji vybízí neziskovky, aby si zažádaly o krajské dotace pro mládež

Peníze – koruna (foto Shutterstock)

Ministerské finanční prostředky určené na letošní podporu mládeže na úrovni krajů, jsou už v některých krajích k dispozici pro konkrétní „krajské“ výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace. Vyplývá to z dostupných informací získaných od MŠMT. O tyto prostředky – někde v objemu až trojnásobném oproti loňsku – si mohou zažádat mj. i členské organizace ČRDM, respektive jejich organizační jednotky v krajích.

Situace se přitom kraj od kraje liší, jak vyplývá z tabulky zveřejněné na webu ministerstva školství.

MŠMT podle vyjádření ředitele ministerského odboru pro mládež Michala Urbana oslovilo kraje s cílem získat informace o jejich výzvách. „Některé kraje se rozhodly vyhlásit své výzvy dřív, než věděly o dotaci ze strany MŠMT (šly do jistého rizika, že v případě nižší dotace ze strany MŠMT budou financovat krajskou výzvu ze svých zdrojů). Proto jsou tam ty dřívější termíny. U ostatních očekáváme vyhlašování v následujících týdnech, proto jsou u nich sloupečky zatím prázdné a budeme je průběžně doplňovat,“ uvedl Michal Urban.

Dotační program „Podpora mládeže na krajské úrovni“ pro rok 2019 navazuje na předchozí ročníky, které jsou založeny na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže. Je jedním z prostředků, jak pokrýt oblasti a podpořit organizace, které jinak nemají možnost vedle organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět nebo svým zaměřením nespadají do stávajících výzev podpory ze strany státu.

Napsal: Marek Krajči