Aktuality

Nominace kandidátů a kandidátek na pozice předsedy či předsedkyně ČRDM a do představenstva 2017–2020

Z jednání 43. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

Vážení přátelé,

dovoluji si na základě usnesení představenstva podat informace o průběhu „předvolební kampaně“ na předsednickou pozici a na pozice členů představenstva ČRDM.

Nominace na post předsedy či předsedkyně 2017–2020:

Lidé, kteří kandidují na předsednickou pozici ČRDM, jsou nominováni členskými organizacemi ČRDM.

Nominace probíhá písemnou formou a měla by obsahovat osobní motivaci, volební vizi a program pro období  následujících tří let.

Kandidující na předsednickou pozici pak sestaví vlastní návrhy představenstva a zveřejní je společně se svým návrhem volebního programu. V návrhu mohou vyjít ze zaslaných nominací na složení představenstva. To je velmi pravděpodobný, nicméně ne povinný postup. Nominace do představenstva od členských organizací jsou užitečným vodítkem zájmu členské základny o podíl na správě ČRDM.

Nominování byli:

Nominace na pozice v představenstvu ČRDM 2017–2020:

Každá členská organizace má možnost zaslat nominaci do představenstva ČRDM. Tato nominace by měla být písemná, aby se dala zveřejnit na předvolebním webu.  Z textu nominace by mělo být zřejmé, kdo, kým, z jakého důvodu a na jakou pozici je nominovaný.

Nominování byli:

Nominace se zasílají písemně na adresu: Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1, nebo elektronicky na sekretariat@crdm.cz. Pro případné dotazy se můžete obracet na Evu Beránkovou ze sekretariátu ČRDM.

Hlasování proběhne na jarním Valném shromáždění ČRDM dne 6. dubna 2017 od 16.30 v K-Centru (SMOSK), Senovážné nám. 23, Praha 1.

Od 15. 2. 2017 začne kancelář ČRDM zveřejňovat nominace na stránkách www.crdm.cz/volby2017. Celý proces běží až do vlastní volby na Valném shromáždění.

Děkuji za váš zájem o dění v ČRDM i za odhodlání podílet se na její činnosti.

Aleš Sedláček

Napsal: Marek Krajči