Aktuality

Nový průzkum ČRDM: tábory 2018

Tábor tomíků na Klučance 2012 (foto A-TOM)

Na přelomu dubna a května jsme se reprezentativního vzorku 1001 deseti- až osmnáctiletých dětí a dospívajících zeptali, jakou mají zkušenost s organizovanými letními aktivitami pro děti a mládež a kam se letos chystají.

„O České republice se s oblibou v zahraničí říká, že patří k táborovým velmocem a v počtu táborů a dětí na nich nám může v přepočtu na obyvatele konkurovat snad jen Slovensko. V letošním roce se na letní pobytový tábor chystá každý druhý náctiletý do 18 let, mezi deseti- až dvanáctiletými jsou to dokonce dvě děti ze tří. Mírně převažují dívky nad chlapci,“ uvádí vedoucí analytik Jan Husák z České rady dětí a mládeže.

Co ještě šetření ukázalo? Dozvíte se v článku na ADAM.cz.

Napsal: Marek Krajči