Aktuality

Představenstvo ČRDM k otázce daňových asignací

Představenstvo České rady dětí a mládeže na svém 12. jednání 21. října zohlednilo těsná hlasování Valného shromáždění v bodu Daňové asignace a zřídilo pracovní skupinu otevřenou zástupcům všech sdružení ČRDM, jejímž úkolem je pod vedením člena představenstva Davida Čermáka připravit souhrnný materiál k daňovým asignacím, předložit jej k diskusi sdružením a následně i na valném shromáždění ČRDM na jaře 2005.

Napsal: admin