Aktuality

Proběhl 10. Kongres ČRDM a její 53. Valné shromáždění

10. Kongres ČRDM online (snímek obrazovky)

K členským organizacím České rady dětí a mládeže se od 15. dubna 2021 může počítat i Rada dětí a mládeže Pardubického kraje a organizace CIRQUEON. Rozhodlo o tom 53. Valné shromáždění ČRDM, konané téhož dne.

Delegátky a delegáti 10. Kongresu ČRDM, jenž valnému shromáždění bezprostředně předcházel, mj. vyslechli také Závěrečnou zprávu kontrolní komise a zvolili novou na další období. V rámci kongresu se rozproudila věcná diskuse ohledně možné šíře záběru aktivit České rady a její reprezentace. Vyústila v usnesení, jež výslovně uvádí občanské svobody, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí mezi tématy, k nimž může ČRDM při hájení zájmů svých členů aktivně vystupovat. Usnesení bylo přijato drtivou většinou hlasů. Plénum VS se pak seznámilo s informacemi Představenstva (a Kanceláře) ČRDM včetně hospodářských. Schválilo rovněž Hospodářskou a Výroční zprávu ČRDM za rok 2020.

Podrobně o průběhu informuje zpravodajský server ADAM.cz…

Zápisy a usnesení:

Napsal: Marek Krajči