Aktuality

Rada není Kruh

Jak je v Radě ošetřeno, aby se nestalo něco podobného jako v Kruhu? I taková otázka mířila při nedávném setkání s novináři na nového předsedu České rady dětí a mládeže Pavla Trantinu. Než začal odpovídat, první místopředseda ČRDM Lee Louda přítomným stručně vysvětlil, oč v dotazu s narážkou na Kruh sdružení dětí a mládeže vlastně jde: o zpronevěru.

PrasátkoHistoricky bylo „rad mládeže” – za sebou i vedle sebe – několik, připomněl Louda. Poslední dobou byly největšími radami, zastupujícími více dětských a mládežnických sdružení, právě ČRDM a KSDM. Existovaly paralelně: Rada tehdy zaštiťovala asi 150 000 individuálních členů, Kruh zhruba 40 000. „Loni na podzim došlo v Kruhu k defraudaci prostředků z jeho účtu a KSDM v podstatě podal na svůj majetek návrh na konkurz,” popsal situaci Louda. Psali jsme o tom na ADAMu . Dá se říci, že i tím se ČRDM nyní stává jedinou reprezentativní střechou dětských a mládežnických sdružení v České republice.

A co lze udělat pro to, aby ČRDM nepotkal podobný osud? Trantina vidí pojistky především v pravidelné kontrole. I když – jak v žertu předeslal – k tomu nemůže dojít už proto, že ČRDM nikdy neměla peněz nazbyt, natož na účtu, odkud by bylo možno vybrat 1,6 milionu korun, jako se to stalo v Kruhu. „Všechny naše projekty jsou financovány okamžitě, jakmile dojdou peníze – ať už od spolupracujících institucí, nebo od ministerstva školství,” dodal na vysvětlenou šéf Rady.

Její kontrolní mechanismy běží po dvou liniích: jak prostřednictvím revizní komise, tak i představenstva, které je o finančních tocích průběžně informováno. Vedení Rady však sází především na kulturu jednání uvnitř organizace, kde nepanuje slepá důvěra, ale všichni se snaží naplňovat její poslání. „Už tím, že komunikujeme o stavu přípravy projektů, dostávají lidé informace i o tom, jak je to s finančními toky,” poznamenal předseda ČRDM.

Jiří Majer

Napsal: admin