Aktuality

„Zastřešující organizace” čili nabídnutý prostor

Česká rada dětí a mládeže jedná bez rozdílu za všechny své členy. A pro ně.

Důvodů, proč být v ČRDM, si spolky, které do ní vstupují, najdou jistě víc. Jedním z nich je prostor: ten, který Rada nabízí bez rozdílu jejich velikosti všem členům ve svých médiích, i ten, který jim poskytuje pro tvořivou (spolu)práci. Archa a Adam jsou názvy té první možnosti členských sdružení Rady: totiž předvést svoji činnost, nebo chcete-li, blýsknout se. Ukázat ostatním, že tady zkrátka jsme, že něco děláme, že máme něco už za sebou, nebo naopak ještě před sebou. Že nás něco čeká, něco pálí a něco nám nedá spát. Tištěný zpravodaj Archa i internetový portál www.adam.cz jsou tu od toho. Ale vědět o sobě jim musíte dát také vy sami… O tomhle prostoru se koneckonců před novináři zmínil i nový předseda ČRDM Pavel Trantina, stejně jako o tom druhém, nazvěme ho třeba bambiriádním.

„V podstatě to je přesně případ Bambiriády, která vznikla jako ideál setkání sdružení dětí a mládeže a jejich představení se veřejnosti v Praze – a postupně se rozšířila do dalších měst,” použil názorný příklad šéf Rady. Tam, kde existují bambiriádní štáby, které neustále pracují a připravují se na další ročník, se jednotlivá sdružení lépe poznají. A ne jedna hrana mezi nimi se pak také obrousí, včetně těch ostřených historickými problémy. Mohou se totiž dát dohromady – najít na krajské či místní úrovni společnou řeč – alespoň v tom, co je pro ně zásadní. Mezi členy ČRDM patří dvě krajské rady dětí a mládeže, jakési ČRDM v menším, a tím se podle Trantiny snaží přispět k lepší místní spolupráci členských sdružení.

Zasahuje vůbec Rada do života konkrétního oddílu, skupiny či klubu? A jak? Šéf ČRDM má za to, že ano, hlavně vytvářením podmínek pro jejich činnost. Jinými slovy tím, že hájí zájmy svých členů na celostátní úrovni. Jde především o legislativu: třeba podmínky pro táboření, hygienická vyhláška se přece dotknou každého oddílu, každého vedoucího.

A jestli se to účinně daří? Ředitel Kanceláře ČRDM Jiří Zajíc po tomhle dotazu poukázal na význam mimořádně kvalitně vyjednaného pojištění Rady pro všechny účastníky té které akce – ať už jsou z daného oddílu, nebo ne. Upozornil ale zároveň, že legislativní záležitosti jsou ovlivněny tím, jak je Rada „silná”. Zajíc připustil, že se zatím prohrálo hlasování a boj týkající se zákona o dobrovolnické službě. „To, že z toho vypadli vedoucí, je samozřejmě veliký handicap – a souviselo to se situací s opoziční smlouvou,” míní ředitel radní kanceláře. Ocenil naopak to, co se podařilo u hygienické vyhlášky.

Nakonec ovšem vždycky záleží na lidech. „Je-li ve sdružení – byť mělo pět členů – někdo, kdo je v dané oblasti schopný, tak může prostřednictvím ČRDM vyjednat na celostátní úrovni to, co by z pozice toho sdružení nikdy nevyjednal,” zobecnil Zajíc.

Jiří Majer

Napsal: admin