Kongres

Usnesení 1. kongresu ČRDM, konaného dne 15. října 1998 v Praze

Kongres ČRDM:

A. bere na vědomí:

 1. informace o průběhu řádného 1. valného shromáždění ČRDM;
 2. rozhodnutí o stanovení počtu členů revizní komise ČRDM na 5.

B. volí:

 1. členy pracovních komisí VS:
  • mandátovou a návrhovou ve složení: Pavel Horký, Zdeněk Moučka, Tomáš Řehák
  • volební ve složení: Michal Drba, Ingrid Kubiczková, Milan Lebeda
 2. členy revizní komise ČRDM: Wiliam Dekan, Michal Drba, Jiří Mlaskač, Kateřina Talířová, Darina Vystrčilová.

C. ukládá:

 1. svolat první jednání revizní komise
  Zodpovídá: předseda ČRDM
  Termín: do 1 měsíce
 2. informovat členská sdružení ČRDM o výsledcích voleb předsedy a místopředsedy RK ČRDM
  Zodpovídá: zvolený předseda RK
  Termín: ihned po zvolení

Usnesení bylo přijato jednomyslně v 19:50 hodin.

Napsal: admin