Odpovědnost za škodu

Dokumenty k pojištění na léta 2010–2013

V roce 2013 skončila platnost pojistných smluv na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Generali (od 1. 1. 2014 platí nové pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa). Veškeré pojistné události, které vznikly do konce roku 2013, se budou stále hlásit na pojišťovnu Generali!

Dokumenty k pojistné smlouvě na úrazové pojištění na léta 2010 – 2013:

Dokumenty k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu na léta 2010 – 2013:

Napsal: Marek Krajči