Odpovědnost za škodu

Dokumenty k pojištění na léta 2014–2017

V roce 2017 skončila platnost pojistných smluv na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Kooperativa (od 1. 1. 2018 platí nové pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou Generali). Veškeré pojistné události, které vznikly v období 2014–2017, se budou stále hlásit na pojišťovnu Kooperativa!

Dokumenty k pojistné smlouvě na úrazové pojištění na léta 2014–2017:

Dokumenty k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu na léta 2014–2017:

Napsal: Marek Krajči