Odpovědnost za škodu

Informace o pojištění na rok 2022

Tábor (foto Veronika Benešová, Liga lesní moudrosti)

ČRDM uzavřela nové pojistné smlouvy na období 2022–2025 s Generali Českou Pojišťovnou, a.s. Nové pojistné smlouvy jsou platné od 1. ledna 2022.

Veškeré pojistné události, které vznikly do konce roku 2021, se budou stále hlásit na pojišťovnu Generali Česká pojišťovna, a. s. pod čísly PS, které jsou platné do konce roku 2021. Pro pojistné události od ledna 2022 pak na pojišťovnu Generali Česká pojišťovna, a. s. pod novými čísly PS.

Nové ceny za pojištění:

 • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba (minimální počet pojištěných osob je 30)
 • Základní paušální odpovědnostní pojištění pro organizace – 1.400 Kč
 • Připojištění odpovědnosti osob – 44 Kč / osoba
 • Připojištění dětské skupiny + 1 000 Kč k základnímu paušálnímu pojištění odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli – cena dle typu vybraného typu pojištění viz pojistná smlouva

U základní sazby za odpovědnostní pojištění jsou pojistné limity 10 mil./10 mil. (na jednu pojistnou událost/na rok). Nově si lze sjednat pojištění i s vyššími pojistnými limity za ceny:

 • 1 800 Kč (20 mil./20 mil.)
 • 2 100 Kč (30 mil./30 mil.)

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se přihlašuje přes registrační systém ČRDM.

Platnost sjednaného pojištění je vždy od data sjednání pojištění do konce kalendářního roku, tj. do 31. 12. 2022. (Na další rok tj. 2023, bude nutné, v případě zájmu, pojištění sjednat stejným způsobem znovu přes registr ČRDM – systém bude přijímat přihlášky na další rok od začátku prosince.) Ceny zůstávají stejné bez ohledu na to, kdy se k pojištění v průběhu roku připojíte.

Po spuštění aktualizovaného systému, po přihlášení do systému naleznete v menu položku „Pojištění“; zde bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to:

 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti organizace
 • Pojištění odpovědnosti osob
 • Pojištění zaměstnanců
 • Připojištění odpovědnosti organizace (vyšší pojistné limity)
 • Připojištění dětské skupiny

Důležité!
UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM pojistíme pouze organizace, které mají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů. Organizace, které v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje, k pojištění NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou do pořádku. Podrobnější informace o tom, co má být zveřejněné, najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků.

Úrazové pojištění

Členové ČRDM – Úrazové pojištění je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2022. Úrazové pojištění je pro členy ČRDM poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Členové krajských rad – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Nečlenské organizace – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Je také potřeba mít v pořádku zápis v rejstříku spolků. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění si nečlenská organizace hradí sama.

Pojištění odpovědnosti organizace

Členové ČRDM – Pojištění odpovědnosti organizace je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2022 v základní sazbě (s limitem 10 mil./10 mil.) za 1.400 Kč. Organizacím s počtem členů nad 1000 automaticky sjednáme pojištění v sazbě (s limitem 30 mil./30 mil.) za 2.100 Kč. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy ČRDM poskytováno zdarma. Zdarma je rovněž poskytováno pojištění dobrovolných pracovníků s mládeží, hlavních vedoucích letních táborů a vedoucích organizačních jednotek, dle vyplněných počtů (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Členové krajských rad – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok, a to i počty členů-pracovníků s mládeží. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění osob pracujících s mládeží (dle počtu vyplněných v detailu organizace). (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace si nečlenská organizace hradí sama.

Pojištění odpovědnosti osob

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti osob je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti osob. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob (spolu s datem narození). (Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v počtech vyplněných v pojištění odpovědnosti organizace – platí pro členy ČRDM a členy krajských rad). Pojištění odpovědnosti osob je zpoplatněno částkou 44 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění osob je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnanců. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění dětské skupiny

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pro pojištění dětské skupiny je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. Pojistné odpovědnosti zahrnující pojištění dětské skupiny je navýšeno o 1.000 Kč.

Tzn.: Pro organizaci, která má sjednané pojištění za 1.400 Kč a chce využít pojištění na dětskou skupinu, vychází pojistné na 2.400 Kč. Pro organizaci, která si sjedná pojištění za 1.800 Kč a chce využít pojištění na dětskou skupinu, vychází pojistné na 2.800 Kč.

POZOR: Pro dětskou skupinu jsou pojistné limity VŽDY pouze v základní sazbě tj. 10 mil./10 mil.

Toto navýšení (tedy 1.000 Kč navíc) si organizace hradí samy na základě faktury, kterou obdrží od ČRDM.

Pokud už organizace má sjednané pojištění a chce si ho navýšit o dětskou skupinu, stačí doplatit 1.000 Kč.

POZOR: Pro dětskou skupinu jsou pojistné limity VŽDY pouze v základní sazbě tj. 10 mil./10 mil.

V případě, že dětskou skupinu provozuje pobočný spolek, může si sjednat pojištění zvlášť jako pobočný spolek na své IČ, ale v takovém případě si musí uhradit celou částku pojistného sám (2.400 Kč). Výhodou pak je, že má tento pobočný spolek limity pojistného plnění jen na sebe.

Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/

V případě dotazů k přihlašování k pojištění, prosím, kontaktujte kancelář ČRDM na adrese sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860.

Napsal: Marek Krajči