Úrazové pojištění

Úrazové pojištění 2014–2017

Pro roky 2014–2017 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Kooperativa pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 5400856689.

Základní informace

 • Pojištěni jsou automaticky všichni členové členských organizací ČRDM včetně jejich pobočných spolků a dále pak členové členských organizací krajských rad a nezastřešených organizací, které se k úrazovému pojištění připojí.
 • Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní i venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.).
 • Vztahuje se i na další účastníky akcí, kteří nejsou členy pojištěných organizací (např. pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je pojištěný).
 • Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa – zde ale pozor!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!
 • Denní odškodné pro osoby do 18 let je 110 Kč za každý den léčení úrazu, pro osoby starší 18 let pak 60 Kč za den léčení – více informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě.

Jak postupovat při úrazu?

 • Po úrazu je nutné nejprve vyplnit formulář „Oznámení úrazu – ČRDM“ (vzor pro vyplnění formuláře). Ve formuláři je do kolonky Datum, čas a místo úrazu nutné uvést i kód úrazu. Formulář v papírové podobě získáte na kterékoliv pobočce pojišťovny Kooperativa.
 • Postup oznámení úrazu podrobně popisujeme v prezentaci.
 • Úrazový formulář (Oznámení úrazu) potvrzuje statutární zástupce pobočného spolku (oddílu, střediska, skupiny), který pořádal akci, na které došlo ke zranění, nebo jehož člen se poranil.
 • Po vyplnění formuláře (formulář vyplňujete poraněná osoba, či její zákonný zástupce a dále lékař) a potvrzení statutárního zástupce pobočného spolku odešlete vše na adresu pojišťovny Kooperativa (Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, tel.: 841 105 105).

Úrazy, které vznikly do konce roku 2013, jsou pojištěny smlouvou č. 0229499041 u pojišťovny Generali, pro jejich nahlášení postupujte prosím dle článku Dokumenty k pojištění na léta 2010–2013


Jak se připojit k pojištění

Postup, jak se připojit k pojištění, naleznete v článku Informace o pojištění 2017.


Kód úrazu

Ve formuláři Oznámení úrazu – ČRDM se kód úrazu vyplňuje do kolonky Datum, čas a místo úrazu. Skládá se ze 3 číslic – TYP AKCE (a) + MÍSTO (b) + ČINNOST (c):

TYP AKCE (a)
 1. letní tábor
 2. pravidelná činnost (oddílová schůzka apod.)
 3. jiná akce (výprava, výlet, otevřená akce apod.)
MÍSTO (b)
 1. volná příroda (les, louka, rybník atp.)
 2. vnitřek objektu (klubovna, jídelna atp.)
 3. na sportovišti (dětské hřiště, koupaliště, tělocvična atp.)
 4. ve městě
 5. v dopravním prostředku (vlak, autobus, auto atp.)
 6. jiné místo
ČINNOST (c)
 1. hra / závod
 2. noční aktivita (noční hra, noční hlídky, noční přesun)
 3. koupání
 4. sportovní činnost
 5. cestování (pěšky i dopravním prostředkem)
 6. vodáctví
 7. horolezectví
 8. podpůrná činnosti (stavba, vaření apod.)
 9. jiná činnost

Tedy např. kód 316 bude značit, že se úraz stal např. na výpravě ve volné přírodě při vodáctví.

Napsal: Marek Krajči