Valné shromáždění

Jednací řád valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Jednací řád valného shromáždění ČRDM (dále jen VS) upravuje přípravu a průběh zasedání, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování VS a způsob kontroly plnění usnesení VS a zajištění úkolů. Aktuálně platná verze Jednacího řádu VS byla schválena dne Valným shromážděním ČRDM dne 19. 11. 2020.

Související dokument: Stanovy ČRDM

Napsal: admin

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení