Valné shromáždění

Usnesení 17. valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Jednání bylo zahájeno v 16:40

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Aleš Kroutil
  • Aleš Sedláček
  • Adam Borgula
   Hlasování: 48:1:0
 2. odvolává s ohledem na ustanovení stanov ČRDM o věkovém limitu z funkce člena představenstva
  • Martina Bělohlávka – k 9. 10. 2003
  • Tomáše Novotného – k 31. 12. 2003
 3. schvaluje
  • předložený program jednání
  • na základě návrhu předsedkyně ČRDM za členy představenstva ČRDM
   Víta Madrona s nástupem do funkce od 1. 1. 2004
   Lee Loudu s nástupem do funkce od 10. 10. 2003
  • aby projekty ČRDM pro rok 2004 zahrnovaly (ve smyslu materiálu „Podklady pro rozhodování o projektu na rok 2004“)
   • Pojištění
   • Správu internetové sítě v AB Senovážné náměstí
   • Kancelář
   • Zahraniční aktivity
   • Bambiriádu
   • Pravidelná setkání s VIP (společně s Národním parlamentem dětí a mládeže)
   • Publikaci „Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží“ (2. vydání)
   • Podvojné účetnictví pro NNO
   • Semináře (včetně semináře v Senátu a na CVVZ)
   • ARCHU (buď společně s KSDM, nebo samostatně)
   • ADAM
 4. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za členy ČRDM občanská sdružení Roztoč a T.O. Lvíčata
 5. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 26 zástupců s právem hlasovat a dalších 23 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy ve chvíli zahájení je 49 platných hlasů ze 65 mandátů – VS je usnášeníschopné. (v průběhu počet kolísal od 46 do 52 platných hlasů)
  • rezignaci Oliny Novákové na členku revizní komise ČRDM
  • zprávu o dosavadním hospodaření ČRDM v roce 2003dále bere na vědomí informace o:
  • pojistkách uzavíraných prostřednictvím ČRDM, zejména informace o úrazové pojistce na rok 2004 s tím, že pokud pojistka nebude dotovaná MŠMT, má většina sdružení zájem o společný postup při uzavírání této pojistky
  • současném návrhu zákona o práci s dětmi a mládeží
  • jednáních vedených zástupci ČRDM
  • nabídkách prezentačních akcí a „kulatých stolech s VIP“
  • možnostech informačních internetových stránek www.adam.cz a www.kormidlo.cz
 6. ukládá představenstvu ČRDM svolat na jaře (současně s VS) Kongres ČRDM
 7. doporučuje
  • aby Bambiriáda byla Českou radou dětí a mládeže chápána především jako příležitost prezentovat vůči veřejnosti důležité poselství, které se týká celé společnosti a které vychází z poslání ČRDM
  • aby Bambiriáda v Praze měla nadále výlučné postavení s ohledem na mimořádnou roli danou početnými návštěvníky z veřejné, kulturní a ekonomické sféry
  • aby počet lokálních Bambiriád (mimopražských) byl stanovován hlavně s ohledem na krajské pokrytí a dodržování standardů kvality
  • vypracovat anketu ke stránkám www.adam.cz

Poznámka: veškerá rozhodnutí od odstavce č.2 byla přijata jednohlasně

Usnesení bylo přijato v Praze dne 9. 10. 2003

Za správnost: Aleš Kroutil

Příloha k usnesení

Napsal: admin