Tiskové zprávy

Cena Přístav za rok 2018 má své držitele

Laureáti Ceny Přístav 2018 (foto Jiří Majer)

(PRAHA 28.11.2018) – Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 27. listopadu šest svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Cenu Přístav 2018 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:

 • Ing. Radek Zlesák – poslanec PSP ČR, člen podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity (od 2017), člen Rady města Žďár nad Sázavou (od 2014)
 • Ing. Karel Ježek – ředitel společnosti MIKOV s.r.o. Mikulášovice, která vyrábí především celý sortiment nožů
 • Ing. Zuzana Vejvodová – starostka Městské části Praha-Zbraslav
 • Ing. Pavel Šotola – člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
 • Pavel Kutiš – starosta obce Kaliště, okres Pelhřimov
 • Eva Lachoutová – pracovnice Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje

Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.

Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v prostředí Divadla Royal na pražských Vinohradech.

To založil roku 1929 Emanuel Maceška coby nejmodernější kino v Praze pod názvem Bio Illusion. Velká část původního zařízení zůstala zachována, díky čemuž se pobyt v biografu podobá cestě do zlatých časů třicátých let. Přesně tam vzal diváky Ceny Přístav i doprovodný program večera. Dominoval mu částečně předtočený groteskní film, který se dotáčel přímo na pódiu. Laureáti si tak neodnesli jenom skleněné ocenění, ale i jedinečný zážitek účinkování v „prvorepublikovém“ filmu. Například Zuzana Vejvodová se proměnila v hrozící zahradnici, Pavel Šotola v muže shazujícího z okna květináč, Pavel Kutiš v rozzlobeného učitele s kružítkem, Eva Lachoutová v pejskařku, které není cizí povel „Trhej!“… Za Karla Ježka převzal cenu tiskový mluvčí společnosti Mikov Bedřich Jetelina, který se zhostil role tatínka střílejícího z praku…

Radek Zlesák dojal publikum tím, že věnoval svoji Cenu Přístav manželce Lucii za její obětavou práci s dětmi v turistickém oddíle – ta si ji ostatně také sama převzala.

Během následného soutěžního „Videostopu“ se film zkompletoval a pustil se pak na závěr večera. Výsledné dílo vyvolalo v sále zaslouženou salvu smíchu.
Téměř stovka přítomných stokrát vyslovila obdiv kreativitě tvůrcům zábavného večera – Jiřímu Gureckému, Václavu Zimmermannovi a Jakubu Řikovskému.

Laureáti Ceny Přístav 2018 (foto Jiří Majer)

Vizitky laureátů

Poslance Ing. Radka Zlesáka nominovaly na Cenu Přístav tři neziskové organizace:

 • Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
 • Pionýr – Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou
 • Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou

Navrhovatelé ocenili energii, s jakou se Radek Zlesák věnuje jako politik podpoře neziskových organizací působících ve prospěch dětí a mládeže.

Jako člen rady města Žďár nad Sázavou dlouhodobě usiloval o vybudování multifunkčního prostoru ve vlastnictví města, který by sloužil pro několik spolků jako klubovny neformálního vzdělávání a sklady sportovního táborového vybavení, včetně potřebného zázemí pro činnost těchto organizací. Jeho záměr se mu podařil. Stavba je v plném proudu a kolaudovaná by měla být na jaře 2019.

Ing. Karel Ježek je ředitel společnosti MIKOV s.r.o. Mikulášovice, která dlouhodobě podporuje činnost s dětmi a mládeží jak v Mikulášovicích, tak v okrese Děčín. V roce 2018 významně podpořila Český svaz chovatelů Mikulášovice nebo Klub Pathfinder při pořizování táborového inventáře. Pravidelně věnuje i ceny na akce pořádané pro děti a mládež v Mikulášovicích. Společnost Karla Ježka byla významným sponzorem akce ZOO olympiáda, kterou pořádala ZOO Děčín, která byla určena dětem a mládeži se zaměřením na znalosti o zvířatech a přírodě.

Ing. Karel Ježek patří k místním patriotům, kterým na celém regionu nesmírně záleží. Nominanti:

 • Český svaz chovatelů, Základní organizace Mikulášovice
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1027 Stopaři
 • Klub Pathfinder

Pavla Kutiše na Cenu Přístav navrhly organizace:

 • Pionýr – Krajská organizace Kraje Vysočina
 • Český červený kříž
 • Sdružení dobrovolných hasičů Kaliště
 • Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Pavel Kutiš dlouhodobě a pravidelně podporuje spolkovou činnost v obci Kaliště – Pionýr, sdružení hasičů, myslivecké sdružení, jezdecký klub, sportovní klub… V obci byly i jeho zásluhou rekonstruovány prostory pro spolkovou činnost a pro činnost mládeže obecně. Dlouholetý starosta se nejen podílí na podpoře činnosti, ale sám se i aktivně volnočasových aktivit účastní.

Evu Lachoutovou nominovaly tyto organizace:

 • POHODÁŘI VSKH České Budějovice
 • M-tes České Budějovice
 • Mateřské Centrum Křemílek
 • Česká tábornická unie  – KORMORÁNI TK A KONDOŘI TK

Eva Lachoutová pracuje na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nad rámec svých pracovních povinností ochotně poradí při vzájemné spolupráci NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu mládeže, včetně spolupráce příhraniční i zahraniční. Navrhovatelé rovněž oceňují její aktivní zájem o činnost mládežnických organizací, její značný přehled i srdečnou pomoc při řešení potřeb těchto organizací. Eva Lachoutová je i nepostradatelnou konzultantkou v oblasti dotační politiky Jihočeského kraje.

Ing. Zuzana Vejvodová má tah na bránu a dokáže vybudit i své spolupracovníky a partnery – tak charakterizují starostku Městské části Praha-Zbraslav její navrhovatelé:

 • Junák – český skaut, středisko Uragan Zbraslav
 • Pexeso Zbraslav
 • Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav

Zuzana Vejvodová ve spolupráci s kolegy a partnerskými organizacemi pomohla zorganizovat, získat z různých zdrojů prostředky a postupně uvádí v život následující projekty zaměřené na děti a mládež: Skatepark Zbraslav, který se od otevření těší velkému zájmu návštěvníků, Kulturně komunitní centrum Zbraslav – jde o prostor pro pořádání celého spektra sociálních, kulturních a pohybových aktivit – a rekonstrukce a dostavba bývalé prádelny pro klubovnu skautů.

Pavla Šotolu navrhly na Cenu Přístav tyto organizace:

 • Boii Nasavrky
 • SKP-CENTRUM, Pardubice
 • Cesta pro rodinu, Žamberk

V jeho nominaci neváhaly zdůraznit, že je to „srdcař“, který, když se do něčeho pustí, tak to dělá naplno a opravdově, ne jen pro politické body. A přesně tímto způsobem již od roku 2010 v pozici radního Pardubického kraje podporuje neziskový sektor a (nejen) organizace pracující s dětmi a mládeží. Každoročně podporuje pořádání celé řady akcí určených pro děti a mládež (např. Den pěstounství, Hravé odpoledne na farmě, Setkání v modrém, Dny dětí, Bezpečné prázdniny a mnoho dalších). Dlouhodobě podporuje činnost organizace Cesta pro rodinu – snaží se, aby co nejvíce dětí z dětských domovů vyrůstalo v rodině. Velkou měrou podporuje Pavel Šotola rovněž dobrovolnictví v celém kraji a rozvoj filantropie. Oporu v něm mají i poskytovatelé sociálních služeb pro děti a rodiny v nepříznivé sociální situaci. Dokáže naslouchat i reagovat konkrétními činy…

Cenu Přístav udělila Česká rada dětí a mládeže již posedmnácté.

Napsal: Soňa Polak