Tiskové zprávy

Dětské spolky nabízejí pestrý program s výchovným „bonusem“. A jsou dostupné všem

Organizace pracující s dětmi a mládeží nabízejí svým svěřencům pestrou celoroční činnost, která napomáhá jejich všestrannému rozvoji (foto Chmelnický dětský klub)

Zahájení nového školního roku je vždy provázeno starostmi rodičů nejen o to, aby jejich ratolesti zdárně prospívaly ve škole, ale aby se rozvíjely i mimo ni. Na miskách vah se tak ocitnou aktivity v zájmových kroužcích – hudebních, výtvarných, jazykových a dalších – a ve sportovních oddílech. Často jde přitom o finančně i jinak náročné koníčky, jednostranně zaměřené na výkon. Pokud ovšem rodiče nevidí budoucnost svých potomků zrovna v aplaudujících koncertních sálech nebo vyprodaných sportovních halách, stojí za to poohlédnout se i po „konkurenční“ nabídce dětských a mládežnických organizací. Je celoroční, rozmanitá, svou kvalitou mnohdy předčí komerci. A cenově je dostupná všem.

Zhruba stovku těchto spolků zaštiťuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Její předseda Aleš Sedláček říká: „Naše spolky pracující s dětmi organizují zajímavý program pro děti ve volném čase, a to v prostředí dobré party se zkušeným vedením. I těm nejmladším nabízejí možnost získat užitečné schopnosti, jakými jsou kreativita, týmová spolupráce či pocit odpovědnosti za svěřený úkol. Stávají se pak připravenější pro různé životní situace a v budoucnu se i snáze uplatní v zaměstnání či podnikání.“

V programové náplni členských organizací ČRDM si na své přijdou vedle vyznavačů „klasických“ tábornických a turistických výprav třeba malí dobrovolní hasiči, ochránci přírody, zájemci o keltské tradice, nadšení radioamatéři a hvězdáři… Jasnější představu o tom, jaké konkrétní mládežnické spolky, kluby, oddíly, skupiny či kmeny v té které zvolené lokalitě působí, si lze učinit díky internetové databázi Kamchodit.cz, spravované ČRDM. Má podobu interaktivní mapy, kde mohou zájemci vyhledat sídlo určitého oddílu nebo střediska volného času poblíž zadaného místa – kupříkladu školy. Databáze nyní čítá přibližně čtyři tisíce záznamů. Mají je tu mj. skauti, tomíci, dobrovolní hasiči, pionýři, brontosauři, woodcrafteři, debrujáři a mnozí další.

Co je těmto spolkům společné? Nabízejí kvalitní program celoroční mimoškolní činnosti, praxí prověřený, navíc s nepřehlédnutelným výchovným přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové prostředí. V něm se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak ve škole zrovna neexcelují, a zde mohou nalézt tolik potřebný pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně učí a v zájmových kroužcích nebo sportovních oddílech je vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, spolkové prostředí ho neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými členy.

ČRDM před časem vypracovala pro potřebu rodičů „Devatero rad při výběru mimoškolních aktivit”. V něm připomíná mj. význam celkového rozvoje dětské osobnosti, dobré dětské party, spolupráce rodičů s oddílovými vedoucími a přirozené proměnlivosti dětských zájmů.


Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže. #CRDM_cz

Kamchodit je projekt který v podobě interaktivní mapy nabízí dětem a rodičům informace o možnostech trávení volného času v okolí jejich bydliště či školy. Na stránkách projektu se zobrazují klubovny, DDM, mateřská centra, sportoviště, veřejná hřiště a rovněž místa, kde byly realizovány projekty 72 hodin. #kamchodit

Napsal: Marek Krajči