6. Základy bezpečnosti létání

Základy bezpečnosti létání

Předletová příprava

Obecně se předletovou přípravu doporučuje provádět v určitém rozsahu před každým vzletem, avšak pokud se s dronem nějakou dobu neletělo nebo jde o dron nový, měla by být o to důslednější. Vždy totiž platí, že za stroj ve 100 % případů odpovídá pilot a jeho chyby, a když se něco semele, nikoho nezajímají výmluvy.

Před letem si ověřte předpověď počasí

Létání v dešti nebo silném větru může být nebezpečné nejen pro vás a váš dron. Před letem kontrolujte předpověď počasí a radarová data (např. na webu ČHMÚ), aby vás během letu nezastihl déšť nebo bouřka (obzvlášť v letních měsících). Existují na to i praktické aplikace.

Zmapujte neznámý terén

Než vzlétnete v neznámé lokalitě, jistě chcete vědět o případných překážkách, které by vás při nepozornosti mohly přijít draho, a připravit se na ně předem. Pomocí Google Earth můžete provést virtuální prohlídku „ze vzduchu“, stanovit si bezpečnou výšku a vyvarovat se překážek, jako jsou budovy, terén a jiné.

Zkontrolujte dron a vrtule

Vizuálně i pohmatem se ujistěte, že rám dronu nenese známky poškození nebo deformace. Pro drony se skládací konstrukcí, kde jsou zásadním elementem právě klouby skládacích ramen, toto platí dvojnásob.

Vrtule na většině současných dronů DJI není možné jednoduše zaměnit tak, aby na motoru s rotací po směru hodinových ručiček byla vrtule s rotací proti směru hodinových ručiček a naopak. Pokud se to i přesto nějakým způsobem podaří a pokusíte se s dronem vzlétnout, s téměř absolutní jistotou se dron nevznese. Může se při pokusu o vzlet překlopit, rotujícími listy narazit do země a poškodit je, případně může poranit vás.

Před startem vizuálně kontrolujte nejen pořadí, ale i mechanický stav vrtulí. Na náběžných hranách listů by neměly být vrypy nebo praskliny a střed vrtule by neměl nést známky nadměrného opotřebení, jako jsou praskliny, silné oděrky, nadměrná vůle apod. Máte-li pochybnosti, nestartujte a vrtule nahraďte novými.

Startujte s plně nabitou baterií

Startujte vždy s plně nabitou baterií v dronu. U ovladače nebo u telefonu sice plně nabitou baterii mít nutně nemusíte, nicméně byste se měli alespoň ujistit, že na plánované lety máte oboje nabito dostatečně.

DJI nedoporučuje vzlétat s částečně vybitou baterií, neboť se mohou vyskytnout případy kolísání napětí na některém z článků, což by vedlo k nutnosti nouzového přistání a v horším případě k zastavení motorů. Nejrozumnější je tedy vždy baterii po přistání odložit a vzít na další let plně nabitou.

Ujistěte se, že baterie v dronu pevně drží

Mnoho DJI dronů lze bez problémů zapnout navzdory tomu, že baterie není zcela zajištěná. Obzvlášť drony, které mají baterii podvěšenou zespodu dronu (např. Spark, Mavic Air), vyžadují důslednou kontrolu usazení.

Berte na vědomí, že jakmile se baterie během letu odpojí (nemusí nutně zcela vypadnout, stačí jen ztráta kontaktu), dron ztratí napájení a v tu samou chvíli spadne z oblohy jako hruška.

Ovladač zapínejte vždy jako první a vypínejte jako poslední

Snažte se zažít si zvyk, kdy ovladač zapnete dříve než dron, a naopak po letu jej vypnete, až jakmile bude vypnutý dron.

Při startu je vždy důležité mít zapnutý a funkční ovladač ve chvíli, kdy dron zapínáte, např. pro případ, že byste omylem vyvolali start z ruky.

Když létáte, RTH (návrat do výchozího bodu) může být vyvoláno ztrátou spojení mezi dronem a ovladačem (totéž se stane, pokud ovladač za letu ručně vypnete). Třebaže by vypnutí ovladače hned po přistání dronu nemělo způsobit problémy, vyskytly se ojedinělé případy, kdy stále ještě zapnutý dron, byť s vypnutými motory, po vypnutí ovladače (a tudíž ztrátě signálu) vinou selhání samovolně vzlétl a pokusil se o návrat na místo vzletu.

Zapněte mód letadlo na telefonu před létáním

Pokud během letu nestojíte o hovory, SMS zprávy nebo jiné notifikace internetových aplikací, přepněte před letem telefon do Airplane módu (mód letadlo). Ale nemusíte se bát, ovládáte-li dron pomocí RC ovladače, že příchozí hovor nebo pád aplikace či restart telefonu vás zbaví kontroly nad dronem. Dron je spojen primárně s ovladačem a i kdyby se na telefonu DJI GO aplikace minimalizovala nebo ukončila, nad dronem máte kontrolu stále (jen přijdete o náhled kamery a pokročilé funkce). Pokud ovládáte dron telefonem bez RC, pak se rovněž nemáte zas tak moc čeho obávat. Po 20 vteřinách, kdy dojde ke ztrátě spojení s telefonem, zahájí dron RTH a přiletí k vám (pokud jste si uložili domovský bod).

Odlepte se od země bez váhání

Abyste dron dostali do vzduchu hladce a vyhnuli se jeho zmítání v proudění vzduchu vanoucího od vrtulí, nenechávejte dron viset těsně nad zemí a vyveďte jej alespoň do výšky kolem jednoho až dvou metrů. V této výšce dron nebude tolik ovlivněn turbulencemi vzduchu a bude možné provést další předletovou kontrolu.

Funkce automatického vzletu v aplikaci DJI GO provede vzlet do přednastavené výšky a poté nechá dron viset na místě.

Zkouška chování dronu

Jakmile dron visí ve vzduchu v bezpečné výšce, proveďte kontrolu funkčnosti prvků ovladače a reakce dronu na jejich použití. Jednoduše stačí postupně vyzkoušet horizontální pohyb ve všech směrech, rotaci, stoupání/klesání a pozorovat, zda na ně dron reaguje správně a bez prodlev. Následně nechte dron viset bez jakýchkoliv zásahů a pozorujte, zda nevykazuje ve vzduchu nestabilitu (chvění, naklánění se, samovolná rotace) s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám.

Další kapitola →


Obsah příručky:

  1. Úvod
  2. Nová legislativa pro létání s dronem
  3. Registrace provozovatele a pilotů
  4. Do jaké kategorie spadá můj dron?
  5. Pojištění
  6. Základy bezpečnosti létání
  7. Rady, jak se vyhnout komplikacím za letu s dronem
  8. Jaký typ dronu je vhodný pro tábornickou činnost?
  9. Parametry při výběru dronu
  10. Zdroje a užitečné odkazy