Publikace

Začněme třeba takhle… (metodická přiručka)

metodika_web_205086

Jaké je to být uprchlíkem?

Jaké národnosti byste chtěli být, kdybyste si mohli vybrat?

…nebo se zkusit vžít do role, kdy jste jediný, kterého ostatní do svého kolektivu nepřijali…

Takové a mnohé další interaktivní hry s tématy lidských práv a multikulturní společnosti sestavila, přeložila a upravila Michaela Čakrtová. Svým obsahem je manuál směřovaný (nejen) na neziskový sektor. Interaktivní hry jsou využitelné jak v deštivých obdobích školních výletu a letních táborů, tak i jako doplnění probíraného tématu pro pedagogy na školách. Autoři vycházeli z faktu, že konkrétních aktivit, na kterých by se dala daná problematika přímo ukázat a studenty tak vedla k lepšímu porozumění a hlubší analýze, není nikdy dost.

Hry, z kterých je celá publikace sestavena, jsou členěny na tři oddíly:

  • hry do vnitřních prostor (schůzka, škola),
  • hry na ven,
  • hry celoroční / celotáborové.

Příručka je sympatická nejen svým obsahem, ale i velikostí, pro kterou nebude problém ji sbalit do každého batohu.

Věříme, že vám dobře poslouží a splní účel tím, že bude používaná a povede nás všechny k lepšímu pochopení minoritních skupin.

V elektronické formě si můžete metodickou příručku „Začněme třeba takhle…“ (PDF, 584 kB) stáhnout z našeho webu, zájemci o tištěnou verzi si ji mohou vyzvednout v kanceláři ČRDM na Senovážném náměstí 24, Praha 1.

Napsal: admin