Výzkum hodnot mladých lidí

FAQ aneb nejčastější otázky a odpovědi

Hodnoty – přišla Vám pozvánka?

„Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl bych vykopat studnu, z níž by mohli pít i jiní.“ – Ernest Thompson Seton

1. Nebude mě moci někdo podle odpovědí poznat? Aneb jak je zajištěna anonymita dotazníku a mých odpovědí?

Nikdo není schopen spojit si odpovědi s tím, kdo je v organizacích vyplňoval. Jak je to možné?

Ctíme si nejvyšších standardů etiky a zákona, a proto máme systém následujících pojistek:

  • Každý respondent, čili Vy, má své unikátní ID číslo. Pouze vybraní zaměstnanci ústředí („centrály“) organizace jsou schopni spojit konkrétního člověka s anonymním identifikačním číslem v rámci projektu. Zároveň ale nikdo z organizace nemá přístup k vyplněným datům z online dotazníků s tímto univerzálním identifikačním číslem. Organizace dostane v rámci projektu primárně souhrnné zpracované výsledky a zprávy s grafy, čísly a celkovou analýzu.
  • Česká rada dětí a mládeže a ani nikdo jiný nemá přístup „ke klíči organizace“, podle něhož by bylo možné zjistit, které ID patří které konkrétní osobě. To střeží Vaše organizace obdobně jako všechna svá citlivá data.
  • Kontakt s konkrétním člověkem probíhá v rámci jeho organizace v rámci standardních postupů organizace, vlastních pravidel komunikace a udělených dobrovolných souhlasů – předávat si informace a žádosti ve vlastní organizaci je přece fajn ;-). Ne vždy mají ústředí organizace přímý kontakt s jednotlivými členy, v takovém případě ústředí oslovuje nejdříve vedoucí oddílů/skupin a ti pak předávají informaci vybraným členům – respondentům výzkumu.
  • Navíc vyplnění dotazníku je vždy dobrovolné a závisí na vůli respondenta – nikdo ho nesmí nutit (pokud by se tak stalo, obraťte se dle postupů Vaší organizace na patřičné kontakty, případně na Českou radu dětí a mládeže či oprávněné veřejné orgány – Policie ČR).
  • Technicky zajišťuje fungování online dotazníků v Česku i na Slovensku renomovaná agentura Kantar CZ a je vázána mezinárodními i národními zákony a etickými pravidly. Kantar pracuje jen s anonymními ID čísly, takže ani oni neví, kdo mu vlastně do dotazníku odpovídá. Vše je skutečně anonymní, jak slibujeme.

2.  Je vyplnění dotazníku dobrovolné?

ANO, je to zcela na Vás, jestli se rozhodnete pomoci dobré věci. K čemu to vše je dobré, se dočtete tady.

3.  Co když mi nejde dotazník spustit?

Pošlete e-mail na helpdesk Kantaru (petra.svecova@kantar.com) a oni to vyřeší. Prosím nezapomeňte uvést svůj celý původní jedinečný odkaz se zprávou, že Vám odkaz nefunguje, nebo jaké máte jiné technické potíže.

4.  Co když přeruším vyplňování dotazníku?

Nic se neděje, nezapomeňte na to a zase si dotazník otevřete pomocí svého jedinečného odkazu. Objeví se Vám tam, kde jste přestali.

Pokud by se tak nestalo, napište e-mail na helpdesk Kantaru (petra.svecova@kantar.com) a oni to vyřeší. Prosím, nezapomeňte uvést svůj původní jedinečný odkaz se zprávou, kde popíšete svůj technický problém.

5. Můžu se vracet v dotazníku?

To bohužel NE. Díky, že to chápete a vyplňujete pozorně.

6. Co když si nejsem jistý/á, že rozumím otázce nebo významu slova správně?

Tento dotazník není žádné zkoušení. Špatné odpovědi jsou jen ty, které naklikáte bez rozmyslu nebo schválně jinak, než to vnímáte či cítíte. Neptejte se tedy nikoho a ničeho o rady, jak odpovídat. Zapojte svoji intuici a vyberte si, jaká odpověď Vám je nejbližší. U některých otázek je i možnost „nevím“, můžete použít i tu.

7. A co když mi žádná z nabízených možností nesedí?

Zapojte svoji intuici a vyberte si, co je Vám nejbližší odpověď, i když s ní nejste za sebe úplně spokojení. Díky za pochopení!

8. Jak zjistím, že jsem vyhrál/a cenu a kde ji dostanu?

Po skončení dotazování, tedy v průběhu července, vylosuje projektový tým ze všech anonymních ID čísel, které dotazník vyplnily, slíbené výhry. Zároveň předáme anonymní projektová ID čísla Vaší organizaci (z které jsou organizace, víme) a ta podle svého interního klíče zjistí, kdo z Vás vyhrál a stejným způsobem jako se k Vám dostal dotazník, dostane se k Vám i informace o výhře a možnosti předání.


Rychlý přehled

Napsal: Marek Krajči