Výzkum hodnot mladých lidí

Jak mám postupovat když jsem vedoucí?

Hodnoty – přišla Vám pozvánka?

Pokud jste vedoucí v mimoškolní organizaci pro děti a mladé:

 1. Buď Vám přišla „z centrály“ Vaší organizace zpráva s prosbou o přímé vyplnění dotazníku Vámi. To znamená, že jste součástí naší cílové skupiny a je Vám 15 až 30 let, a do výzkumu jste byl/a vybrán/a jako respondent. Prosím dotazník samostatně vyplňte s použitím Vám zaslaného jedinečného odkazu na online dotazník. Děkujeme za spolupráci a to je vše :).
 2. Nebo Vás „z centrály“ oslovili s tím, abyste konkrétním vybraným členům/členkám oddílu/skupiny předali jejich jedinečné odkazy na online dotazník a motivovali je k vyplnění výzkumu.

Žádost o předání dotazníku Vámi dále členům Vašeho oddílu byla poslána, protože ústředí (centrála) Vaší organizace nemá přímý kontakt na Vašeho člena a nemůže tak s ním komunikovat, proto je Vaše role a aktivita zásadní. (Sami víte nejlépe, jak to u Vás v organizaci chodí.)

Při předávání žádosti a odkazu na dotazník členům či členkám Vašeho oddílu je nesmírně důležité, abyste dodržovali následující pravidla.Hodnoty – kruh

Jak postupovat při instruování členů Vašeho oddílu/organizace ohledně vyplnění dotazníku

 • Dotazník musí vyplnit ten konkrétní člověk, který byl vylosován a jeho konkrétní jméno je uvedeno v instrukcích v emailu či jiné formě komunikace, kterou Vám zaslala Vaše organizace; NE tedy Vy, jeho kamarád/ka či někdo jiný ze skupiny. (! V některých oddílech mohlo být vylosováno i více lidí, nejen jeden, a vyplnit tak mají všichni vylosovaní.)
  My Vás i tímto způsobem prosíme o předání odkazu na dotazník a potřebné informace vybraným členům/členkám Vašeho oddílu/skupiny, aby jej mohli vyplnit.
 • V případě nejasnosti, o koho jde, kontaktujte zpět osobu z Vaší organizace, členové výzkumného týmu Vám v tomto bodě nemohou pomoci – viz jak je zajištěna anonymita v sekci FAQ.

Co dělat:

 • Předat informaci a žádost o vyplnění konkrétní osobě včetně jedinečného odkazu pro tuto osobu.
Jen v případě potřeby dále:
 • Povzbudit, aby vyplnili sami bez pomoci ostatních, dalšího googlení apod.
 • Ať se zamyslí, použijí vlastní intuici a zvolí odpověď, která jim z jakéhokoliv důvodu přijde nejlepší možná v danou chvíli (i když si jí nejsou jistí nebo s ní úplně spokojení – ať si sami vyberou tu nejbližší možnost).
 • Ujistěte je, že se nejedná o zkoušení a že zde neexistují žádné dobré a špatné odpovědi. Jediná správná je ta, kterou si sami vyberou podle toho, jak to sami vnímají.
 • Ujistěte je, že dotazník je opravdu anonymní.
 • Pobídněte je, aby vyplnění dotazníku zbytečně neodkládali „až na někdy“…
 • Způsob oslovení, věříme, že budete znát ve svém případě nejlépe Vy; pokud se neuvidíte osobně, můžete využít e-mail, komunikační platformy či sociální sítě – zkrátka cesty, které jste zvyklí běžně při komunikaci s touto osobou používat. (V případě potřeby samozřejmě i rodiče, ty případně instruujte stejnými instrukcemi, jako jsou tady pro Vás).
 • Další informace a možné odpovědi na postup, anonymitu apod. čerpejte z této stránky (zejména z části Jak a proč to mám vyplnit? a FAQ – otázky a odpovědi)

Co nedělat:

 • Prosím, když se Vás budou ptát k obsahu dotazníku, nevysvětlujte jim Vaše chápání dané otázky či výrazů, kterým nerozumí nebo si myslí, že si s nimi neumí poradit (oni to zvládnou).
 • Neraďte, jen motivujte k vyplnění.
 • Nenuťte a ani nepřikazujte vybraným respondentům dotazník vyplnit. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné ze strany vybrané osoby-respondenta.
 • Nemluvte s nimi o tom, co jsou hodnoty a ani jaký mají pro ně význam, dříve, než dotazník vyplní. (To může být vhodná navazující výchovná aktivita třeba i pro celý oddíl či skupinu, nicméně je zásadní, aby proběhla až poté, co bude dotazník z jejich strany vyplněný).

Hodnoty – sirka

TIP: Jak dotazníku a výzkumu využít pro další vzdělávací a výchovnou činnost u Vás v oddílu či skupině?

Možná Vás už napadají možnosti, jak dotazník a téma hodnot využít i pro Vaše další oddílové aktivity. Toto je zcela dobrovolné a na Vašem uvážení! Může to však pro Vás všechny být zajímavý námět a bonus :-).

 

 • Otázky z dotazníku v takovém případě můžete použít třeba i jako „přípravnou aktivitu pro Vás“ a zadat jeho vyplnění vybraným členům jako přípravu na schůzku, kde můžete hrát hry na rozvoj hodnot, či společně diskutovat o tom, co jsou hodnoty, jakou mají roli v životě jednotlivce, v organizaci, ve společnosti, a jak se mění v čase nebo jsou odlišné v jiných kulturách. Nebo jak se třeba měnily v době pandemie a jejího odeznívání (a snad ne návratu), v minulosti, či jak jsou hodnoty rozdílné v různých zemích či kulturách.
 • Pokud budete chtít nahlédnout to dotazníku, prosím, kontaktujte zpět osobu z Vaší organizace, která Vás se žádostí oslovila.

Pokud je Vám cokoliv nejasné nebo máte další otázky, nebojte se kontaktovat zpět osobu z Vaší organizace, která Vás s žádostí oslovila. Případně napište na jan.husak@crdm.cz, který na české straně za celý výzkum odpovídá a rád Vám osvětlí jakékoliv dotazy.

Připomínání vyplnění

Pro účely celého výzkumu je velmi důležité, aby dotazník skutečně vyplnilo co největší množství náhodně vybraných mladých (ideálně samozřejmě všichni). Výsledky totiž potom pro Vaši organizaci budou mnohem přesnější.

Proto, a zejména díky systému anonymních ID čísel a našich pojistek, můžeme v průběhu kontrolovat, které „ID číslo“ již vyplnilo a kdo ještě ne. Průběžně budeme tuto informaci předávat Vaší organizaci a ta Vás tak bude ještě v případě potřeby několikrát oslovovat s prosbou o připomenutí a předání odkazu na dotazník vybraným členům Vašeho oddílu/skupiny.

Všemi těmito našimi podrobnými informacemi Vás chceme přesvědčit, že to má cenu, stojí to za to a budeme z toho všichni mít radost a užitek. Moc si vážíme a děkujeme za Vaši součinnost!

Statistické okénko pro zájemce

Výběr toho, kdo je oslovován funguje podobně jako je tomu například v loterii. Je to dáno pomyslným osudím – v našem případě statistickým programem, který je na nás zcela nezávislý. Tím chceme dosáhnout toho, aby v možnosti vyplnění nebyl nikdo upozaděn, aby měli všichni rovné šance. V praxi tím chceme docílit toho, aby dotazník nevyplňovali jen ti, kterým přijde výzkum zajímavý nebo ti, kdo mají zrovna náladu. Metodologicky by to bylo nesprávné řešení a data by mohla být významně vychýlená a nepřesná. Je tedy nesmírně důležité, aby dotazník vyplnil právě ten, kdo byl vylosován.

Díky tomu, že sběr provádíme tzv. náhodným výběrem, jsme schopni spočítat i tzv. intervaly spolehlivosti, tedy v jakém rozmezí a s jakou mírou pravděpodobnosti je reálně daná hodnota mezi mladými u Vás v organizaci zastoupena. Co nejvyšší návratnost a vyplnění dotazníku pomůže tomu, že nebudeme muset říkat, že např. výsledky jsou ve skutečnosti plus minus 10 procent od dané hodnoty, ale třeba že s 99 procentní pravděpodobností je daná hodnota opravdu kolem výsledného statistického čísla.


Rychlý přehled

Napsal: Marek Krajči