Témata a harmonogram

Logo zpravodaje ARCHA

Témata Archy na rok 2018

č. 1 Tvořivé síly v nás (uzávěrka 19. 1., tiskem vyjde 23. 2.)
č. 2 Spolky v číslech (uzávěrka 23. 2., tiskem vyjde 29. 3.)
č. 3 S otevřeným hledím (uzávěrka 29. 3., tiskem vyjde 4. 5.)
č. 4 Dosažené mety (uzávěrka 11. 5., tiskem vyjde 15. 6.)
č. 5 Prázdniny jako malované (uzávěrka 14. 9., tiskem vyjde 19. 10.)
č. 6 Pomáháme, protože chceme (uzávěrka 2. 11., tiskem vyjde 7. 12.)

Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst také o mnoha dalších uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. Cena Přístav, Stromy Anežky České či 72 hodin. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Youth Forum, jejímž členem ČRDM je, respektive o akcích s výrazně evropským přesahem (Strukturovaný dialog s mládeží, Evropské karty mládeže EYCA aj.).

Pro ty, kteří preferují zasílání informací na e-mailovou adresu, je připraven registrační formulář pro přihlášení odběru avíza na aktuální číslo zpravodaje.