Aktuality

Prostor pro vaše texty v časopise Archa

Archa 6/2013 titulka

Téma prvního čísla ARCHY – tištěného zpravodaje ČRDM – v roce 2014 je „Říká se nám kotlíkáři“, a jak z názvu vyplývá, půjde v něm o činnost dětských sdružení zaměřených zejména na tradiční formy pobytu v přírodě.

Možná právě Váš spolek, soubor, oddíl, družina, klub či kmen může k obsahové náplni této Archy přispět. Příspěvky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 17. ledna 2014.

Rozsah textu není nijak pevně stanoven. Je však žádoucí doplnit text několika vhodnými ilustračními fotografiemi z příslušné akce nebo činnosti Vašeho sdružení (barevné, digitální, o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy skutečně „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme také o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud chce být jmenovitě uveden.

Témata a uzávěrky všech čísel Archy v roce 2014

Napsal: Marek Krajči