Publikace

Právní minimum vedoucího dětského kolektivu

Logo ČRDMPrávní minimum


Slovo na úvod

Vážení uživatelé!

Dostáváte do rukou už třetí – novelizované a rozšířené – vydání publikace, která si ve svých předchozích verzích našla cestu k tisícům vedoucích oddílů, smeček, kmenů či klanů. Už to, že u jejího zrodu stáli pionýři – a přitom se záhy stala doporučenou pro vůdcovské zkoušky skautů – svědčí o tom, že dalece překračuje hranice jednotlivých sdružení. Doufáme, že tomu tak bude i tentokrát.

Toto třetí vydání pochopitelně reaguje na některé podstatné změny – zejména v otázkách hygieny na akcích sdružení dětí a mládeže, zákoníku práce i některých dalších předpisech. Také jsme sem zařadili jako přílohy dvě rozsáhlejší práce, které se zabývají stále naléhavějším problémem, který se týká nejen činnosti výchovných sdružení, ale celé naší společnosti: extremismu (zejména nacionálního) a jeho náboženské podoby – sektářství.

Jsme rádi, že Vám tu můžeme nabídnout práce skutečných odborníků.

Naším tajným přáním je, abyste v těchto stránkách našli mnohem víc, než kolik budete potřebovat při práci se „svými” děvčaty a kluky. Zpočátku odpudivá kožená řeč paragrafů totiž skrývá celou řadu informací, které mohou být pro vás nesmírně důležité i ve vašem osobním životě: když si budete sjednávat zaměstnání, když se vás někdo pokusí „napálit” v obchodě, když jiný ve jménu „svobody” bude výrazně omezovat svobodu vaši. Pokud totiž chceme skutečně využívat dary demokracie, musíme znát svá práva a povinnosti.

Pokud Vás napadne něco, čím by se dala doplnit, neváhejte. Svoje náměty pište na níže uvedenou adresu – těšíme se na ně (aby příští novelizace byla zase ještě o kousek lepší).

Ať knížka slouží !

Kancelář České rady dětí a mládeže
Senovážné náměstí 977/24
116 47 Praha 1

uveďte heslo: PRÁVNÍ MINIMUM

Právní minimum v plném znění si můžete stáhnout z našich webových stránek a to ve formátech DOC (829 kB) a RTF (993 kB). Klepněte na požadovaný odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte „Uložit cíl jako…” (Save Target As…).


Právní minimum vedoucího dětského kolektivu, pomůcka pro vedoucí
Autoři: Mgr. René Fischer a Mgr. Michal Pokorný (text),
JUDr. Jan Chmelík, Doc. ThDr. Ivan O. Štampach, Mgr. Jiří Zajíc (přílohy)
Garant projektu: Mgr. Jiří Zajíc
Náklad: 5 500 výtisků.
Vydáno za pomoci grantu MŠMT.
Vytiskl: TG Tisk, s. r. o., Lanškroun
© ČRDM 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Komerční využití těchto textů podléhá autorskému zákonu.
Logo ČRDM
MŠMT ČR

Publikace je rozebrána.

Napsal: admin