Archa 2/2008

2/2008

Archa 2/2008

Děti a média

vydáno: 01.03.2008

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Fotogalerie Archy
Str. 3 Mediální pohádky
Str. 4 – 5 Za bezpečnější internet, hlavně pro děti
Str. 6 Rozumějí mladí médiím?
Str. 7 DTA: velké hřiště pro malé novináře
Str. 8 – 9 Tři otázky pro Mgr. Šárku Kuškovou / Děti a média – potřebujeme opravdové zamyšlení
Str. 10 – 11 Jak prodat dobrou činnost
Str. 12 – 13 Halahoj
Str. 14 Zástupci České rady dětí a mládeže u ministra školství
Str. 15 Právní servis ELSA / Kolping rozšířil aktivity ve Žďáru
Str. 16 – 17 Dobrovolnice Duhy Alena Čápová dostala Křesadlo 2007 / Formující byl pro mě workcamp v Německu…
Str. 18 Česky i německy, online a vesele – www.ahoj.info / Pozvánka na Archeovíkend
Str. 19 V. Mezinárodní sraz turistů
Str. 20 Deset pestrých let České rady dětí a mládeže (vybráno z Archy 2000 – 2001)